Tiếng Việt | English

10/11/2015 - 11:19

Huyện ủy Cần Đước đánh giá mô hình hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội

Huyện ủy Cần Đước (tỉnh Long An) tổ chức đánh giá mô hình hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội huyện giai đoạn 2010-2015.

Với phương châm “sâu sát cơ sở, gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân”, trực tiếp tiếp cận để “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, việc xây dựng mô hình hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng trong huyện Cần Đước những năm qua luôn gắn với phong trào thi đua “dân vận khéo”, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có sức lan tỏa sâu rộng.

5 năm qua, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng trong huyện vận động xây dựng 53 mô hình với kinh phí hàng chục tỷ đồng. Nhiều mô hình đã đóng góp tích cực đối với sự phát triển của huyện như: cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, mỗi tổ chức, cá nhân gắn với 1 địa chỉ nhân đạo; vận động chức sắc, tín đồ tôn giáo tích cực tham gia xây dựng cơ sở thờ tự văn hóa; khu dân cư tự quản về môi trường; nuôi heo đất tiết kiệm; tuyến đường không rác; cải tạo mạng lưới điện nông thôn; thùng tiền nhân đạo; tiếng nói người lao động;…

Mô hình trồng cây xanh của đoàn viên huyện Cần Đước

Ngoài việc đánh giá kết quả đạt được, hội nghị tập trung thảo luận, phân tích, đề xuất nhiều biện pháp tích cực khi đưa vào thực hiện các mô hình tại địa phương, vừa đạt chất lượng, mang lại hiệu quả, phát huy tốt dân chủ đi đôi với làm tốt công tác dân vận khéo, kịp thời tuyên truyền, biểu dương và nhân rộng các mô hình, đổi mới theo Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội ở xã, phường, thị trấn”./.

CTV Cẩm Tú-Phan Lắm

Chia sẻ bài viết