Tiếng Việt | English

16/07/2020 - 07:48

Khắc phục hậu quả chiến tranh - cơ sở bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ

Đại sứ Hà Kim Ngọc cho rằng, hợp tác khắc phục, giải quyết hậu quả chiến tranh đóng vai trò quan trọng trong quá trình bình thường hóa quan hệ giữa hai bên, làm sâu sắc hơn lòng tin giữa hai nước.