Tiếng Việt | English

20/01/2016 - 09:48

Niềm tin và kỳ vọng

Hướng về Đại hội (ĐH) Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, rất nhiều ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân kỳ vọng vào sự tiếp tục đổi mới, phát triển của đất nước với tất cả niềm tin.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đức Tân, huyện Tân Trụ - Lê Thị Thanh An: Hướng về ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XII, chúng tôi mong ĐH sáng suốt bầu những người có đức, có tài vào Ban Chấp hành khóa mới. Tôi cũng tin tưởng, ĐH lần này thông qua nghị quyết quan trọng lãnh đạo đất nước phát triển mạnh hơn về kinh tế, xây dựng xã hội thật sự dân chủ, văn minh; củng cố vững chắc hơn nữa quốc phòng-an ninh. Tôi kỳ vọng, ĐH tiếp tục có những quyết sách, giải pháp thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng sâu, vùng xa, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Chị Phạm Thị Cẩm Tú, Sở Công Thương: Là cán bộ trẻ, tôi mong ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XII sẽ tìm được người tài, đức gánh vác trọng trách quốc gia, có nhiều chính sách khuyến tài, phát triển đất nước. Tôi tin rằng, ĐH sẽ thành công tốt đẹp như kỳ vọng của mọi tầng lớp nhân dân. Và ĐH đưa ra nhiều quyết sách đưa nước ta phát triển nhanh, bền vững.

Giáo viên Trường THPT Châu Thành, huyện Châu Thành - Nguyễn Ngọc Quyên: Tôi kỳ vọng ĐH sẽ chọn được người xứng đáng, đủ đức, đủ tài gánh vác trọng trách quốc gia. Tôi cũng mong trong nhiệm kỳ tới, Đảng và Nhà nước sẽ có nhiều hơn nữa chính sách chăm lo đời sống người dân, an sinh xã hội, đặc biệt là giáo dục.

Bà Dương Thị Lang, ngụ khu phố Bình Cư 1, phường 4, TP.Tân An: Tôi hy vọng những vị được ĐH tin tưởng, bầu chọn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ tới, xứng đáng với vị trí mà Đảng và nhân dân giao phó. Người được tin tưởng lựa chọn phải làm hết sức mình phục vụ cho dân, cho nước, có nhiều chính sách phù hợp giúp nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, bảo đảm tình hình an ninh, trật tự cũng như chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Hùng Anh - P.Phương (ghi)

Chia sẻ bài viết