Tiếng Việt | English

10/12/2020 - 23:55

Phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân

Cùng với việc phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh Long An còn phát huy tốt vai trò trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Qua đó, phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương.

Thông qua hệ thống tổ chức rộng rãi của UBMTTQ và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở, ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư thường xuyên nắm tình hình, tập hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền các cấp.

Đồng hành cùng người dân bị thiệt hại do hạn, mặn trên địa bàn tỉnh, Ban Thường trực MTTQ tỉnh vận động mạnh thường quân ủng hộ 3,6 tỉ đồng, lắp đặt 51 thiết bị công nghệ khử mặn với số tiền 6,8 tỉ đồng và cấp phát 1.500 bồn nhựa chứa nước với số tiền 1,5 tỉ đồng; phát động các hoạt động hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, được 6,3 tỉ đồng và hỗ trợ 5 tỉnh chịu nhiều thiệt hại, mỗi tỉnh 1 tỉ đồng, 10 tấn gạo.

Trong phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh phát động và được nhiều tổ chức, cá nhân tích cực ủng hộ tiền, vật tư y tế, đồng thời triển khai đến MTTQ các cấp, chức sắc các tôn giáo, phối hợp các tổ chức thành viên tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về biện pháp phòng, chống dịch.

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Phạm Ngọc Tiệp chủ trì hội nghị phản biện xã hội

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đã giám sát 8 cuộc theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị (khóa XI) với các chuyên đề: Việc quản lý, sử dụng và phát triển rừng; Tình hình sử dụng đất tại các dự án khu dân cư; Việc thực hiện Quyết định 62/2011/QĐ-TTg, Quyết định 49/2015/QĐ-TTg, Nghị định 04/2015/NĐ-CP và Nghị định 149/2018/NĐ-CP;...

Sau giám sát, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội có văn bản gửi các sở, ngành kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến nội dung giám sát, đồng thời đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành xem xét giải quyết và trả lời những kiến nghị sau giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội.

Đối với công tác phản biện xã hội, MTTQ cùng các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức hội nghị phản biện các văn bản như Dự thảo Nghị quyết quy định về những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố; dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025; dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2021 đến 2024-2025; dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ ngân sách tỉnh hỗ trợ hoạt động chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và giảm nguy cơ trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Đa số ý kiến phản biện đều thống nhất việc ban hành các nghị quyết là cần thiết, bảo đảm cơ sở pháp lý, đúng thẩm quyền, tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của địa phương, đồng thời kiến nghị nhiều nội dung và đã được UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh trước khi trình HĐND.

Song song đó, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp 1.168 lượt công dân, tiếp nhận 814 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, chủ yếu về đất đai; đã hướng dẫn 120 đơn, chuyển đến cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết 175 đơn. MTTQ các cấp tập trung củng cố, kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở và đội ngũ hòa giải viên với 6.182 người; hòa giải thành 1.068/1.128 vụ việc, đạt 94,68% số vụ việc tranh chấp ở cộng đồng dân cư.

Những kết quả đã đạt trong việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh đã khẳng định vai trò, vị trí của MTTQ trong hệ thống chính trị là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân./.

N.U

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích