Tiếng Việt | English

03/10/2022 - 15:12

Phát huy vai trò thanh niên và tổ chức Đoàn trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Với tư cách là “đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, công việc tự giác, thường xuyên của Đoàn Thanh niên (TN) Cộng sản Hồ Chí Minh...

Đoàn viên, thanh niên trồng và chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường giao thông trọng điểm. Ảnh Trần Thoa

Âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch

Thời gian qua, lợi dụng sự bùng nổ của công nghệ thông tin và tâm lý cả tin, chủ quan khi tham gia mạng xã hội (MXH) của TN, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị thường xuyên tung ra những thông tin bịa đặt, giả mạo, xuyên tạc trắng trợn; bình luận, tuyên truyền, kích động để tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Chúng dùng các lực lượng, phương tiện từ bên ngoài, vừa tận dụng phát triển lực lượng ở trong nước, “nói xấu Đảng, Nhà nước ta” hòng tạo ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và xã hội ta. Chúng xây dựng kế hoạch, đầu tư kinh phí, tổ chức, bộ máy, công nghệ, thiết bị, máy móc để “khuếch đại hiệu ứng” chống phá; đưa vào những thông tin trên báo chí để xuyên tạc bản chất vấn đề; lợi dụng những phần tử cơ hội, bất mãn, suy thoái, biến chất trong nước, trong đó có cả trí thức, văn nghệ sĩ, TN, sinh viên làm “công cụ chống phá” từ bên trong; lợi dụng việc Đảng, Nhà nước ta chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý kỷ luật, truy tố những cán bộ từng giữ vị trí lãnh đạo, quản lý cao trong bộ máy của Đảng và Nhà nước để “lu loa”, quy chụp, cho đó là bản chất của chế độ một Đảng cầm quyền.

Nguy hiểm hơn, thông qua các hoạt động diễn đàn: “Hỗ trợ nhân đạo”, “tham quan”, “du lịch”, “hội thảo”, “đào tạo”, cùng các “mồi nhử” về lợi ích kinh tế khác,..., chúng tăng cường tuyên truyền lôi kéo TN; phát tán các tài liệu phản động với mục đích gây hoang mang, tạo tình trạng bất ổn trong xã hội. Chúng lấy việc các cơ quan chức năng của chúng ta khởi tố các nhân vật “tiếng tăm” như Nguyễn Phương Hằng, Trịnh Văn Quyết, Đỗ Anh Dũng (Tân Hoàng Minh) để bịa đặt rằng việc khởi tố, điều tra các bị can trên là “nhắm vào doanh nhân, giới siêu giàu”. Tổ chức khủng bố Việt Tân rêu rao trên nhiều trang mạng xã hội là “Chiến dịch đánh tư sản bắt đầu”. Chúng suy diễn: “Nhiều tỉ phú lần lượt bị bắt giam, một số khác đang được dự đoán sẽ xộ khám trong thời gian tới”, nhiều đồn đoán về chiến dịch đánh tư sản tại Việt Nam trên không gian mạng, chúng còn huy động các “chân rết” thường xuyên chia sẻ, bình luận chỉ trích Đảng, Nhà nước, cho rằng đang có chủ trương “đánh” vào doanh nhân, tập đoàn, công ty tư nhân để “răn đe” và “cướp vốn”,... Ngoài ra, với các chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo”, chúng ra sức lợi dụng một số vấn đề bức xúc trong nhân dân chưa được giải quyết kịp thời để kích động TN, lôi kéo tụ tập, khiếu kiện đông người gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Cùng với đó, chúng không ngừng cổ xúy lối sống thực dụng, hưởng lạc, tôn thờ các giá trị vật chất, sống theo chủ nghĩa cá nhân, bất chấp luân thường đạo lý, kỷ cương, phép nước,...

Một số thử thách đặt ra cho thanh niên và tổ chức Đoàn

Thời gian qua, các tổ chức TN Việt Nam có nhiều hoạt động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ. Các cơ quan tư tưởng, quản lý nhà nước về TN đã tăng cường quản lý và định hướng thông tin, quyết liệt chặn, lọc các thông tin xấu, độc trên Internet, MXH; ngăn chặn kịp thời các chiến dịch kích động biểu tình, bạo loạn, sử dụng Internet, MXH để tung tin gây mất ổn định an ninh quốc gia. Tuy nhiên, trình độ nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đa số TN vẫn còn những bất cập, hạn chế, nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chưa đầy đủ, sâu sắc. Việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong các tổ chức TN chưa thường xuyên, liên tục, còn bị động theo tình huống. Việc cung cấp thông tin chính thống cho TN chưa kịp thời, chưa đầy đủ. Nhiều bài viết đấu tranh phản bác chưa đủ sức thuyết phục về khoa học lý luận, thiếu sức chiến đấu. Trình độ khai thác, sử dụng công nghệ thông tin của không ít tổ chức TN còn bất cập, lúng túng, nhất là sử dụng công nghệ cao trong đấu tranh trên không gian mạng. Công tác giảng dạy, học tập lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn đấu tranh, phản bác trong các tổ chức TN chưa được chú trọng thường xuyên. Nội dung giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng về mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các tổ chức TN chậm đổi mới, thiếu sinh động, kém hiệu quả. Chưa có bộ phận chuyên sâu trong tổ chức TN có trình độ lý luận chính trị, kỹ năng, kinh nghiệm sử dụng công nghệ cao trên Internet để chủ động đấu tranh, phản bác bằng những hình thức, phương pháp, nội dung phù hợp. Công tác kiểm tra, xử lý kỷ luật phát ngôn của TN còn bị xem nhẹ, nhiều sai phạm lớn chậm được phát hiện, xử lý,...

Phát huy vai trò thanh niên và các tổ chức thanh niên trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Để cụ thể hóa Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, tổ chức TN các cấp, nhất là Đoàn TN cần quan tâm tổ chức thực hiện tốt những nội dung trọng tâm: 

Thứ nhất, đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đoàn viên (ĐV). Các cấp bộ Đoàn kiên trì, sáng tạo, tiếp tục triển khai, cụ thể hóa Chỉ thị số 42, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các nghị quyết, kết luận, đề án của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về tăng cường giáo dục lý tưởng các mạng cho ĐVTN. Đẩy mạnh tuyên truyền trong ĐVTN về Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; duy trì, nâng cao hiệu quả các hình thức thi trực tuyến, tìm hiểu về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên Internet; sửa đổi, bổ sung, triển khai học tập các bài học lý luận chính trị phù hợp với từng đối tượng, khẳng định có tính thuyết phục trong TN về con đường đi lên CNXH ở nước ta là đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế thời đại; có kế hoạch tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thứ hai, trong xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, thách thức đặt ra đối với tổ chức Đoàn, Hội các cấp và ĐVTN là phải nhanh chóng vươn lên ngang tầm thời đại, chiếm lĩnh trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tiếp cận và nắm vững khoa học - công nghệ hiện đại, đặc biệt là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học và các ngành công nghệ mũi nhọn khác. Đặc biệt, các yếu tố cốt lõi của kỹ thuật số trong Cách mạng công nghiệp 4.0 như trí tuệ nhân tạo (AI), vạn vật kết nối - Internet of Things (IoT) và dữ liệu lớn (Big Data) để tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc sử dụng Internet, MXH của ĐVTN. Đồng thời, biết ứng dụng công nghệ hiện đại để sản xuất ra các sản phẩm, ấn phẩm, xuất bản phẩm về những nội dung lý luận liên quan đến nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, MXH và trên các thiết bị di động thông minh. Định kỳ cung cấp thông tin định hướng, tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, ĐVTN về sử dụng MXH, xử lý khủng hoảng truyền thông trên MXH, nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chủ động xây dựng, điều hành các trang thông tin điện tử, kênh YouTube, fanpage, nhóm Facebook, Zalo,... trong TN.

Với quan điểm gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, các cấp bộ Đoàn thường xuyên tuyên truyền các câu chuyện đẹp, nhân văn, những tấm gương tốt, yếu tố tích cực,... trong ĐVTN qua MXH; tuyên truyền, vận động TN ứng xử văn hóa trên MXH, có trách nhiệm khi tham gia MXH. Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, góp phần tạo ra trào lưu, xu hướng đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên MXH. Triển khai trên diện rộng và đổi mới phương thức tổ chức các chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam - câu chuyện hòa bình”, “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, qua đó góp phần tăng cường khả năng “miễn dịch”, nâng cao “sức đề kháng” của ĐVTN trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Thứ ba, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp thông tin, nội dung, phương pháp, trang bị phương tiện, công nghệ đấu tranh trên không gian mạng cho TN, chú trọng những cá nhân có năng lực, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao. Kiên quyết xử lý, xóa bỏ thông tin sai, cực đoan trên Internet, MXH, nhất là những thông tin chia sẻ, bình luận chủ quan, thiếu hiểu biết của TN. Có biện pháp khích lệ TN chủ động, thường xuyên viết tin, bài, chia sẻ, lan tỏa những thông tin tốt; phê phán, đấu tranh loại bỏ những thông tin sai, xấu, độc. Tích cực phát hiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong TN theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền, đấu tranh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch,...

Để Đoàn TN và mỗi cán bộ, ĐVTN thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, bên cạnh sự chủ động, tích cực của tổ chức Đoàn TN, rất cần sự quan tâm lãnh, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp, vào cuộc của các cấp chính quyền và các đoàn thể./.

Huyền Linh

Chia sẻ bài viết