Tiếng Việt | English

24/09/2015 - 06:35

Đổi mới công tác trợ giúp pháp lý

Sẽ tương đương với các dịch vụ pháp lý thị trường

Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý sẽ giúp người được trợ giúp pháp lý hưởng các dịch vụ trợ giúp pháp luật tương đương với các dịch vụ pháp lý ngoài thị trường.

Chiều nay 23-9- 2015, Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) giai đoạn 2015-2025. Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp – Cù Thu Anh tới dự và triển khai đề án.


Cục Phó Cục Trợ giúp pháp lý – Cù Thu Anh triển khai đề án trước hội nghị

Theo báo cáo của Cục Trợ giúp pháp lý, thời gian qua công tác TGPL đã khẳng định được chính sách TGPL và việc ra đời Luật TGPL là đúng đắn, hợp lòng dân, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước. Khẳng định được vai trò, quan điểm về bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong điều kiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên bên cạnh đó, công tác TGPL vẫn còn bộc lộ những hạn chế, bất cập khi chưa đáp ứng được nhu cầu TGPL hiện nay. Từ đó bắt buộc phải đổi mới công tác TGPL.


Các đại biểu tham gia ý kiến về triển khai đề án đổi mới công tác TGPL.

Đề án đổi mới TGPL giai đoạn 2015-2025 sẽ được thực hiện theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa với lộ trình phù hợp với đặc trưng từng vùng, miền, khu vực tiến tới sau năm 2025, người thực hiện TGPL là luật sư hành nghề; các đối tượng được TGPL sẽ được cung cấp các dịch vụ kịp thời, chất lượng.

Để thực hiện được mục tiêu đó, Đề án đổi mới công tác TGPL sẽ được thực hiện với nhiệm vụ chính là tập trung đổi mới hoạt động của TGPL, chú trọng việc tham gia tố tụng, đặc biệt là tham gia tố tụng các vụ án hình sự, hôn nhân gia đình, các vụ việc đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật tại trụ sở và tư vấn pháp luật tiền tố tụng.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động TGPL với sự tham gia của các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư có kinh nghiệm nhằm đảm bảo cho các đối tượng được thuộc diện được TGPL được hưởng các dịch vụ có chất lượng cao. Hướng tới đến năm 2025, người thực hiện TGPL là luật sư, Nhà nước ký hợp đồng thường xuyên hoặc hợp đồng vụ việc với luật sư. Phấn đấu đưa công tác TGPL có chất lượng như các dịch vụ pháp lý ngoài thị trường./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết