Tiếng Việt | English

21/09/2015 - 17:45

Trung ương Hội LHPNVN tổ chức truyền thông về vai trò của phụ nữ trong đảm bảo ATGT

Chiều ngày 21-9-2015, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hội LHPNVN) phối hợp cùng Hội LHPNVN xã Long Hoà, huyện Cần Đước, Long An tổ chức truyền thông về vai trò của phụ nữ trong việc đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) và mô hình điểm của Hội về việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông.


Bà Phan Thị Huỳnh Như -Trưởng Ban Gia đình Xã hội - Hội LHPNVN thông tin về tình hình tai nạn giao thông

Tham gia buổi sinh hoạt có trên 100 chị em phụ nữ ở ấp 4 và ấp 5 xã Long Hoà là thành viên tham gia mô hình đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông. Bà Phan Thị Huỳnh Như -Trưởng Ban Gia đình Xã hội - Hội LHPNVN thông tin về tình hình tai nạn giao thông, vai trò của chị em phụ nữ trong đảm ATGT, thông tin về mục đích, ý nghĩa mô hình đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông và những văn bản pháp luật quy định về việc trẻ em ngồi trên xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm đúng quy định.

Năm 2015, Trung ương Hội LHPNVN xây dựng mô hình đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông nhằm tăng cường công tác tuyên truyền cho hội viên, phụ nữ trong việc đảm bảo ATGT, hạn chế tai nạn, thương tật cho trẻ khi tham gia giao thông.

Hội LHPNVN xã Long Hoà là một trong 5 đơn vị được Trung ương Hội LHPNVN chọn làm điểm triển khai thực hiện mô hình./. 

CTV Kim Khánh

 

Chia sẻ bài viết