Tiếng Việt | English

15/06/2018 - 21:53

6 tháng đầu năm 2018: Kiến Tường đạt và vượt 13/22 chỉ tiêu nghị quyết

Ngày 15/6, Thị ủy Kiến Tường, tỉnh Long An, tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 17 để đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết năm 2018 trong 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Đinh Ngọc Lâm đề nghị, Đảng bộ thị xã cần quan tâm làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất của thị xã trên 2.130 tỉ đồng, bằng 112,2% so cùng kỳ, đạt 55% nghị quyết. Trong đó, giá trị sản xuất khu vực I trên 720 tỉ đồng, đạt 51,1% nghị quyết; giá trị sản xuất khu vực II trên 537 tỉ đồng, đạt 66,5% nghị quyết; giá trị sản xuất khu vực III trên 873 tỉ đồng, đạt 52,6% nghị quyết.

Nổi bật, trong 6 tháng đầu năm, thị xã thu ngân sách Nhà nước trên 356 tỉ đồng. Trong đó, thu trong chỉ tiêu 188 tỉ đồng, đạt 187% dự toán tỉnh giao, đạt 150% kế hoạch thị xã và bằng 258% so cùng kỳ.

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết Thị ủy 6 tháng đầu năm 2018 vẫn còn một số khó khăn: Khu vực sản xuất nông nghiệp có tỷ lệ tăng trưởng thấp; công tác giải phóng mặt bằng hạn chế nên một số công trình chậm triển khai; việc quản lý đất đai còn lỏng lẻo, xử lý các vụ việc vi phạm thiếu cương quyết; chương trình  phát triển vùng lúa chất lượng cao và ứng dụng công nghệ cao chưa có nhiều mô hình hiệu quả thiết thực;…

6 tháng đầu năm 2018, khu vực sản xuất nông nghiệp có tỷ lệ tăng trưởng thấp

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Đinh Ngọc Lâm nhấn mạnh, bên cạnh nhiệm vụ phát triển KT-XH, Đảng bộ thị xã cần quan tâm làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Thị ủy Kiến Tường – Phạm Tấn Hòa yêu cầu, toàn Đảng bộ phải xây dựng quyết tâm cao, đoàn kết thống nhất một lòng để khắc phục những khó khăn, hạn chế. Trong đó, trọng tâm là chỉ đạo chặt chẽ sản xuất nông nghiệp, bảo đảm thực hiện thắng lợi vụ Hè Thu năm 2018; quản lý chặt chẽ quy trình xây dựng cơ bản, nâng cao vai trò chủ động của các cơ quan chuyên môn trong tháo gỡ vướng mắc về đền bù, giải phóng mặt bằng.

Dịp này, hội nghị lấy phiếu biểu quyết bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Ngô Minh Tòng và bà Ngô Thị Nguyệt; lấy phiếu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy kiêm chức đối với ông Võ Đình Long./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết