Tiếng Việt | English

06/09/2019 - 11:20

HĐND tỉnh Long An giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại Tân Hưng

Tình hình công dân khiếu nại, tố cáo (KNTC) còn xảy ra tại huyện Tân Hưng, tỉnh Long An; nội dung chủ yếu trên lĩnh vực đất đai, đòi lại đất cũ, giá bồi thường, việc bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

HĐND tỉnh Long An thực hiện giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân tại huyện Tân Hưng

Ngày 06/9, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang làm trưởng đoàn có cuộc giám sát việc giải quyết KNTC của công dân tại huyện Tân Hưng từ đầu năm 2018 đến nay.

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Hưng, trong những năm qua, tình hình KNTC còn xảy ra. Nội dung KNTC chủ yếu trên lĩnh vực đất đai, đòi lại đất cũ, giá bồi thường, việc bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Từ ngày 01/01/2018 đến nay, toàn huyện tiếp nhận 39 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh, trong đó có 6 đơn khiếu nại, 5 đơn tố cáo và 28 đơn kiến nghị, phản ánh, thẩm quyền thụ lý giải quyết là 36 đơn. So với năm 2017, đơn khiếu nại giảm 15 đơn, đơn kiến nghị, phản ánh giảm 39 đơn nhưng tăng 5 đơn tố cáo.

Việc tiếp nhận, xử lý đơn thư KNTC được Ban Tiếp công dân huyện xử lý bảo đảm theo đúng trình tự, quy trình của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo.

Các đại biểu trong đoàn giám sát nêu một số vấn đề cần làm rõ với huyện Tân Hưng

Đến thời điểm hiện tại, huyện giải quyết xong 5 đơn khiếu nại, 2 đơn tố cáo và 28 đơn kiến nghị, phản ánh. Qua kết quả giải quyết cho thấy, các vụ KNTC của công dân đa số là KNTC sai. Nội dung khiếu nại chủ yếu trên lĩnh vực đất đai và tố cáo về nội dung và những thông tin người tố cáo cung cấp không có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật hoặc tố cáo vụ việc mà người có thẩm quyền giải quyết tố cáo không đủ điều kiện để kiểm tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật, người vi phạm.

Bên cạnh đó, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng cũng tiếp nhận 10 đơn phản ánh, kiến nghị, 1 đơn khiếu nại và 1 đơn tố cáo. Đến thời điểm hiện tại đã giải quyết xong tất cả các đơn, không còn tồn đọng đơn thư của công dân.

Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Tân Hưng không xảy ra trường hợp KNTC đông người cũng như các vụ việc phức tạp, bức xúc còn tồn đọng.

Ngoài ra, từ ngày 01/01/2018 đến nay, trên địa bàn huyện tổ chức tiếp 787 lượt công dân. Trong đó, cấp xã tiếp 369 lượt, cấp huyện tiếp 418 lượt.

Các ngành chức năng của huyện giải đáp một số yêu cầu của đoàn giám sát

Theo đánh giá của UBND huyện Tân Hưng, công tác giải quyết KNTC của huyện luôn chấp hành theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật về KNTC như thẩm quyền, thời hiệu, thời hạn, việc tiếp nhận, xử lý đơn thư và thụ lý giải quyết.

Trong quá trình thẩm tra, xác minh luôn công khai, minh bạch, xác minh từ nhiều nguồn thông tin khác nhau, bảo đảm có chọn lọc để thu thập, kiểm tra, xác định tính chính xác, hợp pháp của các thông tin, tài liệu, bằng chứng có liên quan đến nội dung KNTC.

Đồng thời, để làm rõ các vấn đề liên quan đến KNTC, trong quá trình giải quyết, Chủ tịch UBND huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện còn tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân theo đúng quy định. Đối với các quyết định giải quyết khiếu nại hoặc kết luận nội dung tố cáo đều được huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, không để kéo dài gây mất thời gian.

Bên cạnh đó, công tác giải quyết KNTC tại huyện Tân Hưng cũng gặp những khó khăn như cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, nhất là ở cấp xã phải kiêm nhiệm nhiều công việc, trình độ giải quyết KNTC đôi lúc còn hạn chế nên chưa làm tốt việc giải thích, hướng dẫn khi tiếp công dân cũng như trong tham mưu, giải quyết; một số vụ việc khiếu nại liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và đòi lại đất cũ kéo dài qua nhiều thời kỳ gây khó khăn trong quá trình kiểm tra, xác minh. Mặc dù được giải quyết theo đúng quy định nhưng công dân vẫn tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến nhiều cấp hoặc sau khi khiếu nại không được chấp nhận đã chuyển sang tố cáo.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Nguyễn Thanh Cang phát biểu tại cuộc giám sát

Tại cuộc giám sát, các đại biểu cũng tập trung làm rõ một số vấn đề liên quan đến khó khăn, vướng mắc trong công tác tiếp dân cũng như giải quyết KNTC và đề nghị huyện Tân Hưng làm rõ thêm một số vụ việc KNTC của công dân.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát – Nguyễn Thanh Cang đánh giá cao công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC của huyện Tân Hưng. Ông khẳng định, huyện Tân Hưng là một trong số đơn vị thực hiện tốt nhất trong công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC. Đặc biệt, đây là địa phương duy nhất của tỉnh không có tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài.

Đồng thời, ông đề nghị huyện Tân Hưng cần tập trung làm tốt công tác hòa giải tại cơ sở, trong quá trình giải quyết KNTC, người đứng đầu cấp huyện, cơ quan, đơn vị phải thường xuyên tổ chức đối thoại, tiếp công dân; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC cũng như một số nội dung khác liên quan đến công tác giải quyết KNTC.

Đối với một số khó khăn, vướng mắc của địa phương, đoàn sẽ ghi nhận để có những kiến nghị phù hợp với UBND tỉnh để điều chỉnh./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết