Tiếng Việt | English

19/04/2017 - 14:06

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Long An khóa IX dự kiến tổ chức ngày 24/4/2017

Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh Long An khóa IX và phiên chất vấn giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh dự kiến tổ chức vào ngày 24/4/2017.

Đại biểu dự kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Long An khóa IX. Ảnh H.B

Theo chương trình, sáng ngày 24/4, kỳ họp sẽ thảo luận, cho ý kiến về việc ban hành Nghị quyết về phân bổ biên chế công chức năm 2017 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung danh mục về mức thu phí,