Tiếng Việt | English

17/09/2018 - 21:09

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi

Chiều 17/9, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội ( ĐBQH) đơn vị tỉnh Long An - Trương Văn Nọ chủ trì cuộc họp lấy ý kiến với các sở, ngành, đơn vị liên quan nhằm đóng góp dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi.

Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An - Trương Văn Nọ chủ trì cuộc họp

Dự thảo luật quy định về phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng; xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng gồm 11 chương 96 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung đóng góp vào những điều luật còn có ý kiến khác nhau và đề xuất bổ sung những nội dung mà dự án luật chưa đề cập.

Trong đó, các đại biểu phân tích sự cần thiết và cho rằng nên mở rộng áp dụng một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước. Về cơ quan kiểm soát tài sản, các đại biểu thống nhất giao Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ, ngành, Thanh tra tỉnh kiểm soát tài sản. Đối với phương án xử lý tài sản, các đại biểu cho rằng nên thu hồi tài sản, thu nhập mà người có nghĩa vụ kê khai không giải trình hợp lý về nguồn gốc thông qua thủ tục xem xét, giải quyết tại tòa,...

Ngoài ra, các đại biểu cũng quan tâm đóng góp một số nội dung về phản ánh, tố cáo, báo cáo hành vi tham nhũng; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng nhất là việc xử lý tham nhũng.

Trưởng đoàn ĐBQH – Trương Văn Nọ ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong kỳ họp tới./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết