Tiếng Việt | English

12/09/2017 - 17:24

Nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan nhà nước các cấp

Ngày 12/9, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Mai Tiến Dũng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Long An, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh dự.


Điểm cầu hội nghị trực tuyến tại Long An

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp được đưa vào sử dụng, tạo kênh tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với Chính phủ, nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan nhà nước các cấp.

Đây là hành động nhằm hiện thực hóa chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động, liêm chính và nền hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Thông qua hoạt động tiếp nhận phản ảnh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước tăng cường chấn chỉnh hoạt động công chức, công vụ; kịp thời điều chỉnh các quy định hành chính bất hợp lý và tiếp thu các sáng kiến cải cách từ người dân;…

Theo đó, để gửi phản ánh, kiến nghị, người dân truy cập vào địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vn; doanh nghiệp truy cập vào địa chỉ http://doanhnghiep.chinhphu.vn.

Những phản ánh, kiến nghị gửi qua Hệ thống thông tin phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; thể hiện rõ nội dung phản ánh, kiến nghị; có đầy đủ thông tin về tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của người dân, doanh nghiệp gửi phản ánh, kiến nghị.

Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị được các bộ, ngành, địa phương thực hiện tiếp nhận, phân loại phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp gửi đến Hệ thống thông tin. Cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm nghiên cứu, xử lý hoặc phối hợp xử lý phản ánh, kiến nghị theo quy trình được quy định tại Điều 14 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Theo quy định, thời hạn xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị là 20 ngày kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị. Trường hợp hết thời hạn này mà chưa xử lý xong, định kỳ cứ sau 7 ngày các bộ, ngành, địa phương cập nhật tình hình xử lý vào Hệ thống thông tin để thông tin cho người dân, doanh nghiệp.

Đối với các phản ánh, kiến nghị có kết quả xử lý, trong thời hạn 2 ngày làm việc các bộ, ngành, địa phương cập nhật kết quả vào Hệ thống thông tin để trả lời cho người dân, doanh nghiệp và đăng tải công khai kết quả trả lời trên Hệ thống thông tin theo các hình thức được quy định tại Điều 19 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP.

Chiều cùng ngày, Văn phòng Chính phủ tiếp tục tập huấn nghiệp vụ hệ thống hóa, rà soát và xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo theo hình thức trực tuyến cho các bộ, ngành, địa phương./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết