Tiếng Việt | English

27/07/2018 - 10:32

Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đảng viên Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy vững vàng về tư tưởng chính trị, an tâm công tác, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, bám sát nghị quyết của chi bộ để tập trung thực hiện, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Qua 2 năm (2016-2017), có 6 đảng viên được Bí thư Chi bộ biểu dương, khen thưởng; 1 đảng viên được Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh biểu dương, khen thưởng

Qua 2 năm (2016-2017), có 6 đảng viên được Bí thư Chi bộ biểu dương, khen thưởng; 1 đảng viên được Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh biểu dương, khen thưởng

Cấp ủy chi bộ luôn xác định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp là việc làm cần thiết nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Thực hiện mô hình Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, tất cả đảng viên trong chi bộ đều nêu cao ý thức trách nhiệm trong công việc, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời trên lĩnh vực công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; chủ động nghiên cứu, theo dõi, nắm tình hình, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy xem xét, có ý kiến định hướng các cơ quan chức năng giải quyết một số vụ án, vụ việc phức tạp còn vướng mắc, kéo dài: Vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại Công ty Vật tư nông nghiệp Long An; vụ cán bộ Phòng Giáo dục huyện Thủ Thừa tham ô tài sản; một số vụ thi hành án dân sự còn gặp khó khăn, vướng mắc, kéo dài liên quan đến Công ty Cổ phần Dệt Long An, Công ty Phú An, Công ty Hồng Phát; vụ liên quan đến nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An; vụ bồi thường oan, sai đối với ông Đặng Ngọc Thanh của các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Châu Thành;...

Trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng, chi bộ đều phân công đảng viên kể chuyện về tấm gương đạo đức Bác Hồ và liên hệ thực tế. Hàng tháng, chi bộ tổ chức sinh hoạt chính trị (1 lần) nhằm quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo mới của cấp trên; thường xuyên quan tâm, theo dõi tư tưởng của đảng viên, quần chúng nhằm kịp thời động viên, giáo dục.

Ngoài ra, chi bộ còn xây dựng và triển khai Nghị quyết chuyên đề về tăng cường trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và công chức; nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan. Qua đó, từng đảng viên phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả, qua 2 năm (2016-2017), có 6 đảng viên được Bí thư Chi bộ biểu dương, khen thưởng; 1 đảng viên được Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh biểu dương, khen thưởng.

Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy - Nguyễn Thành Vững cho biết: Thời gian tới, chi ủy tiếp tục lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt Đề án sắp xếp tổ chức biên chế cán bộ, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tích cực tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng; theo dõi việc thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 33-KH/TU, ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền địa phương; tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện hiệu quả và tạo chuyển biến tích cực, rõ nét về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng; thường xuyên đôn đốc các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung giải quyết các vụ việc, vụ án còn vướng mắc đúng theo quy định của pháp luật; triển khai nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của Ban Nội chính Tỉnh ủy;... phấn đấu đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu./.

Mỹ Duyên

Chia sẻ bài viết