Tiếng Việt | English

16/06/2019 - 13:27

Nhiều đổi mới trong hoạt động tuyên giáo

Tại huyện Thạnh Hóa, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 với Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị trong tỉnh.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán (giữa) chủ trì hội nghị

Những tháng đầu năm 2019, hoạt động tuyên giáo có những chuyển biến tích cực, đổi mới trong hoạt động, chủ động và tích cực trong công tác tham mưu, góp phần vào việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, ổn định về quốc phòng, an ninh trong tỉnh. Chủ động hơn trong cung cấp thông tin, nắm bắt dư luận xã hội, định hướng tuyên truyền; đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được thực hiện tốt với trên 98% đảng viên tham gia học tập và tự nghiên cứu. Nhiều mô hình mới, cách làm hay trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, các quy định về nêu gương, thực hiện năm Dân vận chính quyền được Ban Tuyên giáo nhiều nơi triển khai thực hiện mang lại hiệu quả cao; nhiều tập thể, cá nhân điển hình được biểu dương, khen thưởng từ cơ sở đã có tác động tích cực, động viên mọi người cùng thực hiện.

Bên cạnh đó, việc đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội cũng được các địa phương, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy triển khai có hiệu quả.

Hội nghị dành phần lớn thời gian để thảo luận những vấn đề có liên quan đến hoạt động tuyên giáo, những hạn chế cần khắc phục, trong đó việc nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời, nhất là trên lĩnh vực môi trường, trật tự, an toàn xã hội. Một vài nơi chưa thường xuyên đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05, các quy định về nêu gương vào sinh hoạt lệ kỳ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở các Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị còn chậm so với kế hoạch.

Công tác tuyên truyền cần cụ thể, thường xuyên và đa dạng là yêu cầu của ngành tuyên giáo trong thời gian tới. Bên cạnh việc tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết đi vào chiều sâu, nắm dư luận xã hội, định hướng dư luận, đấu tranh có hiệu quả trên không gian mạng cũng là việc làm cần thực hiện tốt trong thời gian tới mà hội nghị đặt ra. Điều quan trọng là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 với cách làm hay, hiệu quả gắn với công tác dân vận chính quyền và 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Phú Nhuận

Chia sẻ bài viết