Tiếng Việt | English

28/10/2016 - 15:58

Toàn dân cùng đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Sáng ngày 28/10, tại hội trường UBND huyện Bến Lức, Ban Thường trực UB.MTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức tọa đàm chia sẻ những kết quả và trao đổi những giải pháp hiệu quả trong vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XD NTM), đô thị văn minh”.

Quang cảnh tọa đàm

Buổi tọa đàm có sự tham dự của đại biểu các huyện: Cần Đước, Cần Giuộc, Tân Trụ, Thủ Thừa, Đức Hòa, Đức Huệ và Bến Lức. Để thực hiện cuộc vận động này, UB.MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch và lồng ghép chương trình XD NTM với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư (KDC)”. Đồng thời, triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung sức XD NTM”.

Trong 5 năm (2011-2015), ngoài nguồn vốn do UBND tỉnh phân bổ, UBMTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên vận động nhân dân hiến đất, ngày công lao động và đóng góp trên 2.600 tỉ để xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương.

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đạt kết quả tốt, trên 86,7 tỉ đồng và 13 tỉ đồng quỹ đền ơn đáp nghĩa, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả tiêu chí 9, 10 và 11 trong XD NTM.

Về thực hiện tiêu chí 19, UB.MTTQ các cấp nhận cảm hóa, giáo dục 2.342 người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng 840/1.036 KDC không có tội phạm và 795 KDC không phát sinh người nghiện ma túy.

Về tiêu chí môi trường (tiêu chí 17), ngoài các công trình được xã hội hóa và đưa tiêu chí này vào quy ước văn hóa để thực hiện. Đến nay, có 966/1.036 KDC đảm bảo vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó, vai trò giám sát của nhân dân trong thực hiện xây dựng NTM; phong trào khuyến học, khuyến tài; các lĩnh vực y tế, giáo dục, thể dục - thể thao, bảo hiểm y tế toàn dân; phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Về nguồn,… cũng được UB.MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện có hiệu quả, góp phần cùng tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã NTM. Đến tháng 8-2016, toàn tỉnh có 50 xã đạt xã NTM.

Đơn vị huyện Cần Đước chia sẻ cách làm tốt, mô hình hay tại buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đơn vị chia sẻ những mô hình hay, cách làm tốt trong quá trình thực hiện. Đảng ủy xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức chia sẻ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc XD NTM trên địa bàn xã. UB.MTTQ Việt Nam xã Hòa Khánh Nam chia sẻ những kết quả, giải pháp trong công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động ở KDC. Đơn vị Ban Công tác mặt trận ấp 5, xã Nhị Thành về xây dựng mô hình điểm KDC bảo vệ môi trường,…

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam tỉnh- Lê Văn Hùng nhận định: Việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” vẫn còn một số hạn chế, công tác phối hợp các tổ chức thành viên vẫn chưa chặt chẽ, hình thức tuyên truyền, vận động chưa đáp ứng nhu cầu để giúp người nghèo thoát nghèo bền vững. Trong thời gian tới, UB.MTTQ Việt Nam tỉnh mong được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của cấp ủy các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, sự thống nhất của các tổ chức thành viên UB.MTTQ Việt Nam các cấp,…/.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết