Tiếng Việt | English

18/10/2019 - 21:02

Trường Chính trị Long An cấp chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước cho 100 học viên

Chiều 18/10, Trường Chính trị Long An tổ chức Bế giảng lớp Bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 64 (CV64) cho 100 học viên là cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh.

​ Phó Hiệu trưởng - Huỳnh Phương Vũ trao chứng chỉ cho học viên

Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Long An - Huỳnh Phương Vũ trao chứng chỉ cho học viên

Khóa học lần này, học viên được tiếp thu những kiến thức, kỹ năng theo nội dung của chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên (ban hành kèm theo Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ Nội vụ). Chương trình gồm 3 phần cơ bản: Kiến thức chung về nền hành chính nhà nước, kiến thức về quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, những kỹ năng cơ bản.

Bên cạnh đó, học viên phải trải qua 2 lần kiểm tra điều kiện và đi thực tế 01 ngày tại huyện Tân Trụ. Qua nghiên cứu thực tế, học viên có điều kiện học tập, trao đổi kinh nghiệm, giúp học viên kiểm nghiệm và đánh giá các nội dung kiến thức cũng như kỹ năng mà mình đã tiếp thu trong chương trình học.

Ngoài ra, Trường còn tổ chức cho học viên viết tiểu luận gắn với vị trí công việc đang đảm nhận, phân tích công việc hiện tại và đề xuất vào công việc trong thời gian tới. Kết quả tiểu luận cuối khóa cho thấy, học viên vận dụng tốt những kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra ở địa phương, đơn vị, liên quan trực tiếp đến công tác của mình.

Qua hơn 2 tháng học tập, 100% học viên đều đạt, trong đó, 4 học viên đạt loại giỏi được nhà trường khen thưởng, 96 học viên đạt loại khá; về rèn luyện, 100% học viên xếp loại A./.

Minh Quang

Chia sẻ bài viết