Tiếng Việt | English

11/07/2019 - 16:13

Tuyên dương 28 tập thể, 184 cá nhân điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2018

Chiều 11/7, Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Long An tổ chức tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2018. Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Phạm Minh Hùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Văn Cảnh tặng cờ, bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2018

Năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tiếp tục được phát huy, toàn tỉnh có 140.837 hộ đăng ký tham gia, chiếm gần 85% hộ nông nghiệp. Nhằm hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, các cấp hội trong tỉnh tổ chức 2.101 cuộc chuyển giao khoa học - kỹ thuật với 64.067 lượt hội viên, nông dân tham gia; phối hợp giải ngân hàng tỉ đồng cho hội viên, nông dân từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với mức vay phù hợp từng hộ nông nghiệp.

Nhiều mô hình làm ăn hiệu quả được duy trì, mở rộng quy mô sản xuất, số lượng nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đạt lợi nhuận cao ngày càng tăng. Năm 2018, toàn tỉnh có 102 hộ sản xuất, kinh doanh lãi trên 1 tỉ đồng (tăng 25 hộ so với năm 2017), 768 hộ có lãi từ 500 triệu - 1 tỉ đồng (tăng 113 hộ so với năm 2017), 2.658 hộ có lãi từ 300 - 500 triệu đồng (tăng 195 hộ so với năm 2017), có 3.173 hộ có lãi từ 94 - 300 triệu đồng (tăng 337 hộ so với năm 2017).

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tác động tích cực đến phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Những hộ sản xuất, kinh doanh giỏi là một trong những nhân tố tích cực đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn: Cầu, đường, điện thắp sáng, xây dựng các công trình khai thác nước sạch phục vụ sinh hoạt, nhà tình thương, tình nghĩa,… Năm 2018, hội viên, nông dân trong tỉnh đóng góp gần 188 tỉ đồng và 25.296 ngày công lao động, hiến hàng triệu m2 đất xây dựng đường giao thông.

Ngày càng xuất hiện nhiều cá nhân điển hình sản xuất thanh long ruột đỏ mang lại hiệu quả

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh biểu dương những cá nhân, tập thể điển hình được tuyên dương, khen thưởng trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2018, đồng thời yêu cầu các cấp hội tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân nắm rõ về mục đích, ý nghĩa của phong trào; phát huy tính năng động, sáng tạo, nhạy bén của hội viên, nông dân trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; nêu cao tinh thần đoàn kết tương trợ, giúp nhau trong sản xuất và đời sống của hội viên, nông dân;…

Riêng các hội viên, nông dân trong tỉnh cần mạnh dạn đầu tư, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh dịch vụ, nhất là ưu tiên sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Dịp này, UBND tỉnh trao cờ thi đua cho 1 tập thể, tặng bằng khen cho 28 tập thể, 184 cá nhân xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2018./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết