Tiếng Việt | English

10/05/2018 - 14:48

Công đoàn Viên chức tỉnh Long An:

Tuyên truyền kết quả Đại hội X Công đoàn tỉnh và Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam

Sáng ngày 10/5, Công đoàn viên chức (CĐVC) tỉnh Long An tổ chức tuyên truyền kết quả Đại hội Công đoàn cấp trên nhiệm kỳ 2018-2023 và tuyên truyền, tư vấn về Bảo hiểm xã hội trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CB-CC-VC-NLĐ) thuộc CĐVC tỉnh.

Chủ tịch Công đoàn viên chức - Nguyễn Thị Bích Hằng phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh - Nguyễn Thị Bích Hằng quán triệt kết quả Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam và Đại hội X Công đoàn tỉnh

Hội nghị được Chủ tịch CĐVC tỉnh - Nguyễn Thị Bích Hằng giới thiệu các nội dung trên đến các Ủy viên Ban Chấp hành, UBKT CĐVC tỉnh; đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trực thuộc tại Hội trường Thành ủy Tân An.

Đại hội CĐVC Việt Nam khóa V chính thức diễn ra trong 2 ngày 03-04/4/2018 tại Cung Văn hóa – Lao động Hữu nghị Việt – Xô (Hà Nội). Đại hội thống nhất 6 nhóm chỉ tiêu phấn đấu; đề ra 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của Ban Chấp hành CĐVC Việt Nam khóa IV trình Đại hội V CĐVC Việt Nam; thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành CĐVC Việt Nam khóa V gồm 38 ủy viên. Ban Chấp hành tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 11 ủy viên; các đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phan Phương Hạnh tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch CĐVC Việt Nam (chức danh Chủ tịch và 1 Phó Chủ tịch còn lại sẽ được kiện toàn vào thời điểm thích hợp).

Đại biểu dự hội nghị

Đại biểu dự hội nghị

Đại hội Công đoàn tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 được tổ chức từ ngày 18-20/4/2018. Đại hội đã thảo luận mục tiêu tổng quát, đề ra 11 chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu nhiệm kỳ 2018-2023; đề ra 2 chương trình trọng điểm là: Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở ngoài Nhà nước và Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và NLĐ. Đại hội xác định 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa X gồm 47 ủy viên; Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên; bầu đồng chí Nguyễn Văn Quí giữ chức Chủ tịch và các đồng chí Lê Thị Thu Cúc, Hồ Văn Xuân, Phạm Thị Quyên giữ chức Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2018-2023.

Hướng dẫn những điều cần biết về chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Hội nghị được đại diện Trung tâm Tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn, tư vấn những điều cần biết về chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong CB-CC-VC-NLĐ theo Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 và Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014./.

Đức Thịnh - Hoài An

Chia sẻ bài viết