Tiếng Việt | English

24/07/2015 - 10:09

Vì một đô thị trẻ trong tương lai

Dự thảo nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã kiến tường lần thứ Xi, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra nhiều mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, góp phần xây dựng phát triển thị xã trở thành một trong những trung tâm kinh tế trọng điểm, đô thị năng động nơi biên giới. Đa số đại biểu về tham dự Đại hội đều đồng tình và hứa sẽ quyết tâm ra sức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra.

Chủ tịch UBND xã Tuyên Thạnh - Huỳnh Thanh Thiện

Theo tôi chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020, tốc độ tăng giá trị sản xuất khu vực sản xuất nông-lâm-thủy sản đạt 5%/năm và sản lượng lương thực đến năm 2020 đạt 175.000 tấn, trong đó có 50% lúa chất lượng cao sẽ đạt được. Bởi, hiện nay, thị xã đã hình thành được cánh đồng lớn ở Tuyên Thạnh và vùng lúa chất lượng cao với diện tích 7.500ha theo đúng quy hoạch. Để góp phần đạt được chỉ tiêu trên, địa phương sẽ tiếp tục duy trì diện tích canh tác lúa chất lượng cao; tiếp tục chuyển giao khoa học, kỹ thuật, ứng dụng quy trình sản xuất tiên tiến, cải tiến quy trình canh tác và cơ giới hóa. Đặc biệt, tiếp tục củng cố các tổ hợp tác, tổ liên kết trong sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, góp phần tạo việc làm cho lao động nhàn rỗi và tăng thêm thu nhập trong nhân dân.

Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Thị xã - Nguyễn Văn Dũng

Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thị xã Kiến Tường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 nêu mục tiêu phấn đấu cuối nhiệm kỳ sẽ giải quyết việc làm cho 7.500 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%, và tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3% . Theo tôi, các chỉ tiêu trên đều có thể thực hiện được, bởi thời gian qua, công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, đào tạo nghề đã được thị xã lồng ghép với nhiều chương trình, dự án KT-XH, góp phần giảm nghèo bền vững. Hiện nay, để thực hiện các tiêu chí trên, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ mở các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực, hợp lý. Đẩy mạnh việc huy động nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội; chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của thân nhân gia đình có công với cách mạng.

Trưởng phòng Quản lý đô thị Thị xã Kiến Tường - Nguyễn Hữu Trọng

Với chỉ tiêu phấn đấu vào cuối nhiệm kỳ, thị xã cơ bản đạt chuẩn đô thị loại 3, theo tôi chắc chắn sẽ thực hiện được, bởi vì, hiện nay về cơ bản thị xã đã hoàn thành việc đầu tư nâng cấp, chỉnh trang đô thị theo đúng quy hoạch. Sắp tới, chỉ cần các khu đô thị Sân Bay, khu dân cư Cầu Dây, làng nghề,… hoàn thành và đưa vào hoạt động sẽ góp phần giải quyết tiêu chí khó là nguồn lực con người. Để giúp thị xã tiến lên đô thị loại 3, ngành quản lý đô thị sẽ tăng cường công tác quản lý, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời, thực hiện tốt việc thu gom rác thải, gắn với việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, nhất là trên địa bàn các phường và khu vực dân cư tập trung.

Phong Nhã (ghi)

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích