Tiếng Việt | English

12/10/2018 - 20:21

Vĩnh Hưng: Thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XII

Chiều 12/10, Huyện ủy Vĩnh Hưng, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XII cho cán bộ chủ chốt và cán bộ nghỉ hưu trên địa bàn huyện.

Huyện ủy Vĩnh Hưng thông tin nhanh kết quả 

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin các nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất giới thiệu Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV.

Việc ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, xem xét, quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác./.

 Văn Đát

Chia sẻ bài viết