Tiếng Việt | English

25/07/2016 - 13:47

Báo cáo Quốc hội danh sách 34 cấp Phó vừa được phê chuẩn

34 Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội được phê chuẩn so với tiêu chuẩn tối đa 44 người như dự kiến.

Sáng 25/7, tiếp tục phiên làm việc của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV, ông Trần Văn Túy - Trưởng ban Công tác đại biểu báo cáo kết quả nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và Phó chủ nhiệm các cơ quan của Quốc hội.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV
Với Hội đồng Dân tộc, cơ cấu được duyệt là không quá 4 Phó Chủ tịch, không quá 4 uỷ viên thường trực, 38 uỷ viên khác. Có 3 Phó Chủ tịch đã được phê chuẩn là ông Giàng A Chu ( Yên Bái), ông Nguyễn Lâm Thành (Lạng Sơn) và bà Cao Thị Xuân (Thanh Hoá).

Với Uỷ ban Pháp luật, số Phó Chủ nhiệm không quá 4, số uỷ viên thường trực không quá 8 và 30 uỷ viên khác. Có 3 Phó Chủ nhiệm đã được phê chuẩn là bà Trần Thị Dung (Điện Biên), ông Phạm Trí Thức (Thanh Hoá), ông Hoàng Thanh Tùng (Sóc Trăng).

Với Uỷ ban Tư pháp được duyệt số lượng tối đa là 5 Phó Chủ nhiệm, 5 uỷ viên thường trực và 31 uỷ viên khác. Hiện tại mới chỉ có 4 nhân sự được chọn làm Phó Chủ nhiệm là các ông Nguyễn Mạnh Cường (Quảng Bình), Nguyễn Công Hồng (Đồng Nai), Nguyễn Văn Luật (Kiên Giang), Nguyễn Văn Pha (Nam Định).

Uỷ ban Kinh tế sẽ có không quá 4 Phó Chủ nhiệm, 5 uỷ viên thường trực và 33 uỷ viên khác. Đến nay, có 3 Phó Chủ nhiệm là các ông Dương Quốc Anh (Gia Lai), Nguyễn Đức Kiên (Sóc Trăng), Nguyễn Minh Sơn (Tiền Giang).

Uỷ ban tài chính - ngân sách được phân cơ cấu tối đa 4 Phó Chủ nhiệm, 5 uỷ viên thường trực; 35 uỷ viên khác nhưng mới chỉ chọn được 3 cấp phó là các ông Bùi Đặng Dũng (Kiên Giang), Đinh Văn Nhã (Phú Yên), Nguyễn Hữu Quang (Thanh Hoá).

Trong 5 uỷ viên Thường trực của Uỷ ban này đáng lưu ý có bà Nguyễn Vân Chi (ĐBQH tỉnh Nghệ An) là phu nhân của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Uỷ ban Văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng được phê chuẩn cơ cấu không quá 5 Phó Chủ nhiệm, không quá 5 thường trực, 34 uỷ viên khác. Có 4 Phó Chủ nhiệm được phê chuẩn đến thời điểm này: bà Hoàng Thị Hoa (Bắc Giang), bà Ngô Thị Minh (Quảng Ninh), ông Phạm Tất Thắng (Vĩnh Long), ông Nguyễn Văn Tuyết (Bà Rịa – Vũng Tàu).

Uỷ ban Các vấn đề xã hội được cơ cấu tối đa là 5 Phó Chủ nhiệm, 5 uỷ viên thường trực, 41 uỷ viên khác. UB Thường vụ Quốc hội chấp thuận 4 ông/bà Bùi Sỹ Lợi (Thanh Hoá), Nguyễn Hoàng Mai (Tiền Giang), Đặng Thuần Phong (Bến Tre), Lê Thị Nguyệt (Vĩnh Phúc) làm Phó Chủ nhiệm.

Uỷ ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường có không quá 5 Phó Chủ nhiệm, 4 uỷ viên thường trực, 32 uỷ viên khác, đến thời điểm này đã được phê chuẩn đủ cả 5 cấp phó là các ông Nguyễn Vinh Hà (Kon Tum), Trương Minh Hoàng (Cà Mau), Trần Văn Minh (Quảng Ninh), Phùng Đức Tiến (Hà Nam), Lê Hồng Tịnh (Đồng Nai).

Uỷ ban Đối ngoại được duyệt cơ cấu tối đa 4 Phó Chủ nhiệm, 4 uỷ viên thường trực; 24 uỷ viên khác. UB Thường vụ Quốc hội đã đủ 4 Phó Chủ nhiệm của UB này, gồm các ông Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận), Vũ Hải Hà (Đồng Nai), Ngô Đức Mạnh (Bình Thuận), Nguyễn Mạnh Tiến (Tây Ninh).

Uỷ ban Quốc phòng an ninh được duyệt cơ cấu không quá 3 Phó Chủ nhiệm, 5 uỷ viên thường trực. Tuy nhiên, hiện tại, UB thường vụ Quốc hội đang phối hợp với các cơ quan để tiến hành quy trình phê chuẩn các Phó Chủ nhiệm. UB Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định khi có nhân sự cụ thể có đủ điều kiện để phê chuẩn. Hiện mới chỉ có 5 uỷ viên thường trực của Uỷ ban này được Uỷ ban Thường vụ duyệt.

34 Phó Chủ tịch, Phó Chủ nhiệm các cơ quan này đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cân nhắc kỹ về tiêu chuẩn, điều kiện từng nhân sự cụ thể. Các cơ quan chưa đủ số lượng cấp phó sẽ tiếp tục được xem xét, kiện toàn khi có cán bộ đủ tiêu chuẩn và điều kiện./.

Ngọc Thành/VOV.VN 

Chia sẻ bài viết