Tiếng Việt | English

10/11/2016 - 04:49

Báo Đồng Khởi: Kỷ niệm 40 năm ngày Báo Chiến Thắng đổi tên thành Báo Đồng Khởi

Ngày 9/11, Báo Đồng Khởi, tỉnh Bến Tre tổ chức họp mặt kỷ niệm 40 năm ngày Báo Chiến Thắng đổi tên thành Báo Đồng Khởi (11/11/1976- 11/11/2016).


Nhà báo Lê Ngọc Hân - Tổng Biên tập Báo Đồng Khởi ôn lại truyền thống 40 năm Báo Đồng Khởi.

Tổng Biên tập Báo Đồng Khởi - Lê Ngọc Hân ôn lại chặng đường lịch sử 40 năm hình thành và phát triển của Báo Đồng Khởi. Báo Đồng Khởi, tiền thân là Báo Chiến Thắng, qua từng giai đoạn cách mạng, Báo làm tốt vai trò cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và diễn đàn của nhân dân tỉnh Bến Tre, góp phần tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời phản ánh ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp,…


Lãnh đạo tỉnh Bến Tre, nhà báo lão thành, lãnh đạo các báo địa phương và Báo Đồng Khởi chụp ảnh lưu niệm

Từ năm 2010 đến nay, Báo Đồng Khởi xuất bản báo in 3 kỳ/tuần, gồm 12 trang với số lượng phát hành khoảng 5.000 tờ/kỳ. 

Để xứng đáng với kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bến Tre, Ban Biên tập Báo Đồng Khởi xác định mục tiêu phấn đấu đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, đáp ứng tốt hơn yêu cầu thông tin ngày càng cao của bạn đọc.

Cụ thể, đảm bảo thông tin nhanh, nhạy, chính xác, tăng cường các thể loại bài chính luận, báo phải gắn với địa bàn cơ sở, phát hiện và biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đấu tranh kiên quyết với những tiêu cực, tham nhũng, tệ nạn xã hội, kịp thời phản ánh nguyện vọng chính đáng, những bức xúc của các tầng lớp nhân dân…/.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết