Tiếng Việt | English

22/09/2020 - 08:09

Đội ngũ cán bộ chất lượng, hoạt động Công đoàn càng mạnh

Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công đoàn (CBCĐ) các cấp là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ CBCĐ chuyên nghiệp, bản lĩnh và trí tuệ, hàng năm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức tập huấn cho CBCĐ các cấp, góp phần xây dựng đội ngũ CBCĐ chất lượng, đưa hoạt động CĐ ngày càng đi lên, đặc biệt là thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Cán bộ Công đoàn được tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn

Cán bộ Công đoàn được tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn

Thời gian qua, LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCĐ, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng CBCĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, đưa CBCĐ tham gia các khóa đào tạo theo hình thức tập trung và không tập trung, bao gồm các loại hình đào tạo văn bằng cấp quốc gia theo quy định của Luật Giáo dục và bồi dưỡng nhằm cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, với khóa học có thời gian ngắn ngày theo quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng thời hướng dẫn các cấp CĐ về nội dung, chương trình tập huấn, bồi dưỡng cho CBCĐ cơ sở tại địa phương, đơn vị. Hàng năm, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, tập huấn, phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ hoặc LĐLĐ cấp huyện tổ chức tập huấn các chuyên đề, kỹ năng cho CBCĐ cơ sở.

Riêng năm 2020, toàn tỉnh tổ chức gần 50 lớp tập huấn, bồi dưỡng với hơn 8.500 lượt CBCĐ tham gia. Trong đó, LĐLĐ tỉnh tổ chức các lớp tập huấn cho CBCĐ các cấp với các chuyên đề: Công tác tuyên truyền trên mạng xã hội, kỹ năng viết tin, bài; công tác nghiệp vụ văn phòng; công tác kiểm tra của CĐ; công tác tài chính CĐ với nội dung về triển khai văn bản tài chính mới, nghiệp vụ kế toán và phần mềm kế toán mới; chuyên đề chính sách - pháp luật với nội dung về Bộ luật Lao động năm 2019, Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi), kỹ năng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân; công tác thi đua - khen thưởng,... Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh phối hợp Trường Chính trị Long An mở lớp bồi dưỡng tác nghiệp cho chủ tịch CĐ cơ quan cấp xã. CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở cũng chủ động phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn cho CBCĐ; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCĐ.

Tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo các chuyên đề, CBCĐ các cấp có thêm những kiến thức gắn với vị trí việc làm và từng chức danh cụ thể. Nhờ vậy, CBCĐ các cấp nâng cao nhận thức, tư tưởng, bản lĩnh chính trị, trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, thể hiện tốt phong cách lãnh đạo, điều hành trong thực hiện nhiệm vụ; vận dụng các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn, tổ chức điều hành công việc đạt hiệu quả.

Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Tân Hưng - Nguyễn Ngọc Toàn cho biết: “Nhờ tham gia các lớp tập huấn, tôi cập nhật thêm nhiều kiến thức mới, từ đó khắc phục những khó khăn trước đó nên công việc có nhiều thuận lợi hơn. Ngoài ra, bản thân cũng không ngừng học hỏi, chủ động tìm hiểu kiến thức để nâng cao năng lực chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.

Hướng tới, LĐLĐ tỉnh đề ra một số giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBCĐ các cấp. Cụ thể, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động CBCĐ, nhất là CBCĐ tại các doanh nghiệp tích cực tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, uy tín, khả năng làm việc của CBCĐ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đổi mới nội dung và phương pháp bồi dưỡng, tập huấn; chương trình bồi dưỡng, tập huấn cần sát với thực tế, hướng vào các vấn đề thiết thực đặt ra từ quá trình thực hiện nhiệm vụ, nâng cao các kỹ năng cần thiết cho CBCĐ; chủ động rà soát, tham mưu thủ trưởng cơ quan, đơn vị và người sử dụng lao động cử CBCĐ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ gắn với thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCĐ hợp lý, đúng thời điểm, đúng chủ trương,...

Nhờ chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, LĐLĐ tỉnh xây dựng được đội ngũ CBCĐ các cấp có trình độ năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và ý thức kỷ luật cao, nhiệt tình, năng động và sáng tạo trong công việc, được công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên tín nhiệm và không ngừng trưởng thành qua thực tiễn phong trào từ cơ sở, đặc biệt hàng năm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết