Tiếng Việt | English

31/07/2020 - 15:00

Ông Lê Công Đỉnh đắc cử Bí thư Thành ủy Tân An, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sau 2,5 ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ và trách nhiệm cao, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.Tân An, tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp và bế mạc vào sáng 31/7.

Đại biểu biểu quyết số lượng danh sách Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Dự bế mạc đại hội có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ cùng 300 đại biểu chính thức của 30 tổ chức cơ sở Đảng.

Tại phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 10 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 7 đồng chí. Ông Lê Công Đỉnh đắc cử chức vụ Bí thư Thành ủy. Bà Lê Thị Khuyên và ông Nguyễn Quang Thái được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư. Bà Nguyễn Thị Hoa được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên

Đồng thời, Đoàn Chủ tịch thông qua Đề án nhân sự Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau khi thảo luận, các đại biểu thống nhất bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, gồm 22 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nghị quyết đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa mới ra mắt đại hội

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Phát triển bền vững”, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định 17 chỉ tiêu chủ yếu: Giá trị sản xuất các ngành chủ yếu (theo giá so sánh năm 2010) tăng bình quân 10,5% - 11%; tăng thu ngân sách nhà nước bình quân 13% - 13,5%; phấn đấu đến năm 2025 đạt 100% phường văn minh đô thị, xã văn hóa, nông thôn mới nâng cao; trường đạt chuẩn theo tiêu chí mới đạt trên 70%; giảm từ 40% trở lên số hộ nghèo đa chiều theo tiêu chí mới so với đầu nhiệm kỳ; hộ dân sử dụng nước sạch đến năm 2025 đạt 95% trở lên; phát triển 410 đảng viên;…

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI ra mắt đại hội

Đại hội cũng xác định công trình trọng điểm của nhiệm kỳ 2020 - 2025 là là xây dựng kè sông Bảo Định đoạn từ cống Bảo Định đến cống kênh Vành đai; thực hiện hoàn thành Công viên phường 2 giai đoạn 2; hệ thống thoát nước chống ngập trong khu vực nội thành.

2 chương trình đột phá gồm: Phát huy mọi nguồn lực xây dựng và phát triển TP.Tân An cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025 theo hướng đô thị thân thiện, văn minh, hiện đại; chương trình giải phóng mặt bằng, tái định cư, ổn định đời sống nhân dân trong vùng ảnh hưởng để xây dựng các công trình phục vụ dân sinh và các dự án phát triển KT-XH của TP.Tân An.

Phát biểu bế mạc đại hội, tân Bí thư Thành ủy – Lê Công Đỉnh cho rằng, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có ý nghĩa quan trọng, là nguồn sức mạnh cổ vũ Đảng bộ và nhân dân thành phố quyết tâm đoàn kết thống nhất, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đề ra.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần (thứ 5, từ phải qua) và Bí thư Thành ủy - Lê Công Đỉnh tặng hoa cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI

Ông đề nghị, ngay sau đại hội này, các cấp ủy Đảng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phải tổ chức triển khai, quán triệt nội dung nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết