Tiếng Việt | English

07/12/2021 - 13:23

Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp

Sáng 07/12, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) và 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp (PNN). Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam – Đỗ Văn Chiến dự. Tại điểm cầu Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm chủ trì.

Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tuyến

Giai đoạn 2002-2021, có 20.234 HTX, 21 liên hiệp HTX và 33.307 tổ hợp tác (THT) thành lập mới. Đến cuối năm 2021, cả nước có 9.316 HTX (chiếm 34,7% tổng số HTX cả nước, tăng 5.290 HTX so với cuối năm 2002), 16 liên hiệp HTX (chiếm 15%), 44.226 THT (giảm 21% so với năm 2002).

Các HTX PNN có quy mô vốn, tài sản, doanh thu, lợi nhuận và thu nhập khá cao. Đến cuối năm 2021, tổng tài sản của HTX là 165.450 tỉ đồng, chiếm 91,2% tổng tài sản HTX cả nước, gấp 10,4 lần HTX nông nghiệp. HTX, THT lĩnh vực PNN thu hút gần 3 triệu thành viên, thu nhập bình quân của các thành viên là 65 triệu đồng/năm.

Nhận thức của hệ thống chính trị và xã hội về vị trí, vai trò, tính tất yếu khách quan của phát triển KTTT, HTX trong lĩnh vực PNN trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, về bản chất, giá trị của HTX kiểu mới được nâng lên.

Tâm lý trong xã hội mặc cảm do mô hình HTX kiểu cũ để lại đang dần xóa bỏ. Nhiều người dân tiếp cận nghiên cứu pháp luật và cơ chế hoạt động của HTX đã thay đổi nhận thức tích cực về mô hình HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012.

Tuy nhiên, một bộ phận đảng viên, người dân và thành viên HTX trong lĩnh vực PNN chưa hiểu đầy đủ về bản chất, giá trị và cơ chế hoạt động; chưa nắm bắt kịp thời thực tiễn và xu hướng phát triển KTTT; cấp ủy Đảng, chính quyền một số nơi chưa thống nhất nhận thức phát triển KTTT, HTX trong lĩnh vực PNN;…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm chủ trì tại điểm cầu Long An

Qua 10 năm thi hành, Luật HTX năm 2012 tác động đối với sự phát triển của khu vực KTTT, HTX cả về số lượng và chất lượng. Nhiều loại hình, mô hình KTTT, HTX hoạt động hiệu quả, tạo việc làm, tăng thu nhập cho các thành viên, góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Mặc dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 từ cuối năm 2019 đến nay làm cho thu nhập của HTX giảm mạnh nhưng nhìn chung giai đoạn 2013-2021, khu vực KTT, HTX lĩnh vực PNN duy trì phát triển ổn định.

Bên cạnh những tác động tích cực, một số quy định của Luật HTX năm 2012 còn chồng chéo, chưa thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật; quy định chưa đầy đủ về nguyên tắc cơ bản của HTX, chưa phù hợp với thực tiễn và xu hướng phát triển của thế giới, làm cản trở sự phát triển của HTX, liên hiệp HTX PNN.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề về vai trò, vị trí của KTTT, HTX, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, Luật HTX năm 2012 thời gian qua và đề xuất ý kiến, kiến nghị để tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của KTTT, HTX trong lĩnh vực PNN.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam – Đỗ Văn Chiến ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của KTTT, HTX thời gian qua. Ông đề nghị cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức hệ thống chính trị và xã hội về phát triển KTTT, HTX; Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX cần phân tích cặn kẽ, từ đó có những đề xuất, kiến nghị phù hợp thực tế nhằm tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, HTX; hệ thống Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX;.../.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết