Tiếng Việt | English

08/06/2016 - 15:11

TP.Tân An tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 7-6-2016, Uỷ ban Bầu cử TP. Tân An tổ chức tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Chủ tịch UBND TP.Tân An tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự hưởng ứng tích cực của toàn dân, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn thành phố diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng luật định, an toàn, tiết kiệm.

Phát huy tinh thần dân chủ, cử tri thành phố phấn khởi, thực hiện tốt quyền và trách nhiệm trong bầu cử, với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,92%. Nhiệm kỳ 2016 - 2021, thành phố đã bầu được 3 đại biểu Quốc hội khóa XIV; 5 đại biểu HĐND tỉnh Long An; 34 đại biểu HĐND cấp thành phố và 364 đại biểu HĐND cấp xã, phường đảm bảo đúng, đủ số lượng, chất lượng, cơ cấu, thành phần theo Luật định.

Trong quá trình triển khai, thành phố không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào phải tiến hành bầu cử lại do dưới 50% số cử tri đi bầu; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật…

Thời gian tới, Ủy ban Bầu cử các cấp TP. Tân An tập trung hoàn thiện các hồ sơ, báo cáo kết quả bầu cử gửi các cơ quan có thẩm quyền; tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử và cấp giấy chứng nhận đại biểu HĐND khóa mới cho người trúng cử theo quy định; chuẩn bị nội dung kỳ hợp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Dịp này, UBND thành phố đã tặng giấy khen cho 25 tập thể và 106 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử./.

Kim Ngân - Lê Quang

Chia sẻ bài viết