Tiếng Việt | English

06/08/2017 - 01:35

UBMTTQ Việt Nam xã Hòa Khánh Đông góp phần xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An hoàn thành 15/19 tiêu chí.

Năm 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã phấn đấu hoàn thành 4 tiêu chí còn lại: Trường học, cơ sở vật chất văn hóa, hình thức tổ chức sản xuất và y tế để về đích nông thôn mới.

Ngay từ đầu năm, UBMTTQ Việt Nam xã Hòa Khánh Đông chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới về xây dựng nhà ở cho người nghèo. Đến nay, tiêu chí UBMTTQ Việt Nam xã đảm nhiệm xây nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở đã đạt chỉ tiêu 100%, vận động xây được 9 căn nhà, trị giá 330 triệu đồng.

Bên cạnh việc phấn đấu hoàn thành 4 tiêu chí, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã còn tiếp tục củng cố và nâng chất 15 tiêu chí đã đạt. Đặc biệt, quan tâm tiêu chí môi trường và tiêu chí điện. Trong đó, chú trọng cải thiện vấn đề rác thải còn tồn tại trên các tuyến đường; đồng thời, vận động các hộ dân sản xuất nông nghiệp hiện đang còn sử dụng trụ tạm, trụ tre thay thế bằng trụ bêtông để bảo đảm an toàn về điện.

Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, góp phần rất lớn trong việc củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

UBMTTQ Việt Nam huyện Đức Hòa

Chia sẻ bài viết