Tiếng Việt | English

Quyết liệt thu hồi, giảm nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

BHXH, BHYT là một trong những chính sách xã hội quan trọng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Với người lao động, việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN là cần thiết...