Tiếng Việt | English

12/05/2019 - 08:12

Huyện đoàn Bến Lức chú trọng giáo dục tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình, thẳng thắn đấu tranh với các vấn đề, ý kiến sai sự thật, góp phần cùng cấp ủy bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng...

Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên

Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay, những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch đã và đang lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ rất nhanh. Xuất phát từ thực tế đó, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện Bến Lức mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình, thẳng thắn đấu tranh với các vấn đề, ý kiến sai sự thật, góp phần cùng cấp ủy bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới.

Huyện đoàn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên thông qua hội nghị, tọa đàm, hội thi, hội diễn văn nghệ,... Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2020”. Ngoài ra, Huyện đoàn còn tập trung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lực lượng đoàn viên, thanh niên. 

Đoàn Thanh niên các cấp trên địa bàn huyện tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội. Việc quán triệt, học tập, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, Đoàn được triển khai với nhiều hình thức, thu hút ngày càng nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia học tập, tu dưỡng. Anh Huỳnh Kim Thái Long - Phó Bí thư Huyện đoàn Bến Lức, cho biết: “Thời gian tới, Huyện đoàn sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, đồng thời đăng tải, chia sẻ các thông tin chính thống, tích cực trên mạng xã hội. Đặc biệt, mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ là những tuyên truyền viên tích cực không bị lôi kéo, kích động”.

Nhờ những giải pháp chỉ đạo kịp thời và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp của các cấp bộ Đoàn, 10 năm qua (2008-2018), huyện thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Việt Hằng

Chia sẻ bài viết