Tiếng Việt | English

24/03/2020 - 15:58

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP.Tân An lần XI

Sáng 24/3, Thành ủy Tân An tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 33 (khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020) để cho ý kiến đóng góp đối với Dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ X trình Đại hội Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại biểu dự hội nghị

Trong nhiệm kỳ qua, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Cơ cấu kinh tế thành phố chuyển dịch đúng hướng, hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X đạt kế hoạch đề ra. Bộ mặt đô thị thành phố ngày càng đổi mới; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; nông thôn được thay đổi theo hướng đô thị hóa, kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Nhiều công trình trọng điểm đã hoàn thành, đưa vào sử dụng tạo sự đột phá cho sự phát triển và là điểm nhấn của thành phố.

Văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Với sự phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân trong suốt thời gian qua, thành phố được công nhận là đô thị loại II.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung ý kiến nhận định về thuận lợi, khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, đại biểu cho ý kiến đóng góp mục tiêu tổng quát; các chỉ tiêu của nhiệm kỳ mới liên quan đến công tác xây dựng Đảng, kinh tế-xã hội; khẩu hiệu đại hội; về chương trình đột phá, công trình trọng điểm cũng như phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025;…

Nhiệm kỳ qua, thành phố đạt nhiều kết quá, trong đó tập trung xây dựng Tân An đạt chuẩn đô thị loại II

Theo Bí thư Thành ủy-Trần Kim Lân, hội nghị lần này rất quan trọng để thành phố lắng nghe, tổng hợp các ý kiến giúp hoàn chỉnh, bổ sung vào dự thảo báo cáo chính trị. Các ý kiến đóng góp đều sát đáng với tình hình thực tế của thành phố, trong đó tập trung khai thác tốt tiềm năng thế mạnh và lợi thế xây dựng thành phố theo hướng đô thị văn minh.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu lãnh đạo các xã, phường trên tinh thần của hội nghị này, dự thảo tiếp tục được gửi đến cơ sở để nghe những ý kiến đóng góp của các đảng viên, nhân dân,…góp phần đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết