Tiếng Việt | English

17/03/2016 - 15:24

Long An có 14 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 2 diễn ra vào ngày 17-3-2016 do UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức, Long An có 14 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, trong đó có 13 người được giới thiệu ứng cử và 1 người tự ứng cử.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị

Hội nghị hiệp thương lần này thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 120 người (116 người được cơ quan, tổ chức giới thiệu và 4 người tự ứng cử) với cơ cấu kết hợp gồm: Nữ 45/120 người, tỷ lệ 37,50% (quy định 35%); dưới 35 tuổi là 24/120 người, tỷ lệ 20% (quy định 15%); ngoài Đảng 11/120 người, tỷ lệ 9,16% (quy định 10%); tái cử (kể cả người tự ứng cử) 21/59 người, tỷ lệ 35,59% (quy định 30%).

Đại biểu biểu quyết nội dung hiệp thương

Đại diện Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. /.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết