Tiếng Việt | English

24/03/2020 - 19:35

Tân Trụ: Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội xã Bình Trinh Đông

Ngày 24/3, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Trụ - Trần Văn Đốc làm việc với Đảng ủy xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An về kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Trụ - Trần Văn Đốc (bìa phải) kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội tại xã Bình Trinh Đông

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Trụ - Trần Văn Đốc (bìa phải) kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội tại xã Bình Trinh Đông

Đảng bộ xã Bình Trinh Đông được chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở của huyện. Đảng bộ xã hiện có 92 đảng viên sinh hoạt tại 6 chi bộ trực thuộc (3 chi bộ ấp, 2 chi bộ trường học, 1 chi bộ quân sự).

Đến nay, các chi bộ trực thuộc đã tiến hành xong đại hội. Đảng bộ xã cũng cơ bản hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, trong đó tập trung vào công tác chuẩn bị Văn kiện và công tác nhân sự.

Đảng bộ xã đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch, từ đó xây dựng phương án nhân sự thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định. Song song đó, công tác tuyên truyền, khánh tiết cũng được chú trọng, đặc biệt đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua chào mừng đại hội trên địa bàn xã.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Trụ - Trần Văn Đốc ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Đảng bộ xã Bình Trinh Đông. Ông đề nghị Đảng bộ xã bám sát vào tiềm năng, thế mạnh của xã để xây dựng nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, phân công trách nhiệm, thời gian cụ thể, tiến độ từng năm trong nhiệm kỳ Đại hội./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết