Tiếng Việt | English

12/06/2019 - 09:35

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đầu tư công

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh cho biết, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, tránh thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước và nâng cao hiệu quả đầu tư công; đồng thời huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền quán triệt thực hiện các giải pháp trong công tác đầu tư công.

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chặt chẽ công tác đầu tư công, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và các chủ đầu tư. Thường xuyên kiểm tra, giám sát toàn diện lĩnh vực đầu tư công từ khâu chuẩn bị, thực hiện đầu tư đến kết thúc đầu tư theo quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt sâu, rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các văn bản pháp luật liên quan đến đầu tư công. 

Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương chú trọng tính công khai, minh bạch và phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong đầu tư công. Kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án đầu tư công, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH, nhu cầu phát triển và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công theo hợp đồng đã ký kết; bảo đảm công tác bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng công trình hoàn thành; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, phê duyệt quyết toán, giải ngân vốn đầu tư theo đúng quy định hiện hành. Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, chủ đầu tư các công trình, dự án xảy ra sai phạm, gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước. Ngoài ra, UBMTTQ và đoàn thể các cấp tăng cường giám sát, phản biện xã hội đối với công tác đầu tư công.

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh, thời gian qua, công tác quản lý đầu tư công trên địa bàn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt kết quả quan trọng. Nhiều công trình, dự án đầu tư công sau khi hoàn thành đưa vào khai thác phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số hạn chế trong công tác quản lý đầu tư công. Nhiều công trình, dự án hoàn thành chậm so với tiến độ được phê duyệt, phát sinh chi phí đầu tư; chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư và công tác thẩm định, phê duyệt một số công trình, dự án còn thấp; nhiều hồ sơ dự án, thiết kế - dự toán chưa đạt yêu cầu, thiếu chuẩn xác phải điều chỉnh, bổ sung quy mô, tổng mức đầu tư; công tác giám sát, đánh giá đầu tư có mặt còn hạn chế;...

Nguyên nhân, một số cấp ủy Đảng chưa thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời quản lý đầu tư công. Nhận thức chấp hành văn bản quy phạm pháp luật của các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn nhà thầu thi công còn hạn chế. Công tác thanh tra, kiểm tra chưa phát hiện kịp thời và xử lý các hành vi vi phạm trong theo đúng quy định của pháp luật./.

Mỹ Tho

Chia sẻ bài viết