Tiếng Việt | English

25/03/2020 - 10:14

Tăng cường sự lãnh đạo trong phòng, chống dịch Covid-19

Tuyên truyền biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đến người dân

Tuyên truyền biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đến người dân

Dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đang lây nhiễm rất nhanh trên thế giới. Tại Việt Nam, số ca mắc cũng tăng nhanh, tình hình dịch bệnh đã chuyển sang giai đoạn mới, đòi hỏi phải có giải pháp kịp thời, phù hợp. Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác phòng, chống dịch bệnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ngành, đoàn thể tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh yêu cầu: “Các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm, khẩn trương, đồng bộ, quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, tổ chức và nhân dân trong công tác phòng, chống dịch”.

Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, các sở, ngành liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp: Ngăn chặn, hạn chế lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng; thực hiện nghiêm khai báo y tế; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ứng phó dịch bệnh;…Đảng ủy Quân sự, Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo chuẩn bị lực lượng, phối hợp tập huấn các phương án ứng phó dịch bệnh. Bí thư cấp huyện, người đứng đầu các cấp ủy Đảng tiếp tục tập trung lãnh, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh, phát triển KT-XH, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội./.

Ngọc Mận - Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết