Tiếng Việt | English

26/05/2020 - 17:12

Tập huấn công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp

Ngày 26/5, Sở Thông tin và Truyền thông Long An tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội (ĐH) Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán trao đổi về tầm vóc, mục đích, ý nghĩa của Đại hội Đảng

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán trao đổi với các nhà báo, phóng viên, biên tập viên cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh, cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền về ĐH Đảng các cấp về tầm vóc, mục đích, ý nghĩa của ĐH; những quan điểm, chủ trương, đường lối và những định hướng lớn được nêu trong các văn kiện ĐH Đảng các cấp; một số nội dung liên quan đến nghiệp vụ khai thác thông tin, triển khai đề tài; kỹ năng viết, biên tập tin, bài tuyên truyền Đại hội Đảng trên webside, báo, truyền hình, phát thanh.

Lớp tập huấn góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp

Qua lớp tập huấn giúp các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền về ĐH Đảng các cấp vận dụng vào từng tin, bài, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền về ĐH Đảng các cấp, hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan báo chí tại địa phương./.

Trần Thoa

Chia sẻ bài viết