Tiếng Việt | English

17/01/2020 - 15:17

Vĩnh Hưng họp mặt mừng Xuân Canh Tý 2020

Ngày 17/01, Huyện ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An tổ chức họp mặt mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Canh Tý 2020.

Bí thư Huyện ủy Vĩnh Hưng - Võ Thành Trí chúc đại biểu và nhân dân trên địa bàn năm mới thắng lợi mới

Trong không khí vui tươi những ngày đầu xuân mới, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Hưng - Võ Thành Trí ôn lại truyền thống lịch sử 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thông tin nhanh một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển KT- XH của huyện.

Văn nghệ chào mừng họp mặt

Năm 2019, trong bối cảnh tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện thực hiện Nghị quyết đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả lĩnh vực.

Kinh tế huyện tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt trên 3.000 tỉ đồng, đạt 100,33%, tăng 6% so với cùng kỳ. Trong đó, lĩnh vực nông - lâm - thủy sản tăng 4%, lĩnh vực công nhiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản tăng 12%, lĩnh vực thương mại - lưu trú tăng 12% .

Thu ngân sách đạt trên 66 tỉ đồng, đạt 122% Nghị quyết tỉnh giao. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; sản xuất nông nghiệp chuyển biến theo hướng chất lượng, ứng dụng công nghệ cao; đời sống người dân được cải thiện, hộ nghèo còn dưới 2,49%; các chương trình đột phá và công trình trọng điểm hoàn thành và đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển của địa phương, xây dựng bộ mặt đô thị, nông thôn.

Đại biểu tham dự họp mặt

Năm 2020, huyện Vĩnh Hưng đề ra 23 chỉ tiêu chủ yếu cần thực hiện trên tất cả lĩnh vực. Để đạt được nhiệm vụ này, huyện Vĩnh Hưng đề ra nhiệm vụ tập trung phát huy tối đa các nguồn lực đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng cánh đồng lớn gắn với chương phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm nghèo bền vững; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,…

Dịp này, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Hưng - Võ Thành Trí chúc các đại biểu, nhân dân trên địa bàn huyện năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, năm mới thành công mới./.

                                                                                      Văn Đát

Chia sẻ bài viết