Tiếng Việt | English

31/12/2020 - 09:15

Chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021

Tại Hội nghị trực tuyến của UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được tin tưởng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, năng động, sáng tạo, hành động với tư duy đổi mới để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Báo Long An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được tại hội nghị này.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được phát biểu tại Hội nghị trực tuyến của UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Ảnh: Song Hồng

Thưa các vị đại biểu,

Thưa toàn thể các đồng chí,

Hôm nay, lần đầu tiên tôi tham dự Hội nghị trực tuyến của UBND tỉnh với các ngành, địa phương để bàn về việc tổ chức triển khai nhiệm vụ, kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 - năm đầu tiên của nhiệm kỳ 5 năm 2021-2025, đây là một hội nghị rất quan trọng. Tôi đánh giá cao sự chủ động, tích cực của UBND tỉnh, các ngành và địa phương đã nỗ lực chuẩn bị, sắp xếp thời gian tổ chức hội nghị ngay trong thời điểm cuối năm 2020, khi còn nhiều việc phải giải quyết. Các nội dung trình bày, báo cáo tại hội nghị được chuẩn bị nghiêm túc, đầy đủ, cụ thể. Một số ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo sở, ngành, địa phương là cụ thể, thiết thực, cần được quan tâm xem xét giải quyết. Tôi chỉ nói thêm một số vấn đề có tính chất khái quát, gợi mở, nhấn mạnh thêm để các đồng chí tham khảo, cùng suy nghĩ, trao đổi.

1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Năm 2020, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, tác động bất lợi đến việc thực hiện nhiệm vụ của tỉnh như ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn, thiên tai, đại dịch Covid kéo dài. Với ý chí phấn đấu, sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tỉnh ta đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020 cũng như các chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội X Đảng bộ tỉnh đề ra (có 18/21 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt Nghị quyết). Nổi bật là, tỉnh Long An đã ứng phó nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả với dịch Covid-19, không để xảy ra ca nhiễm trên địa bàn tỉnh. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt khá (theo số liệu cung cấp của Cục Thống kê đến nay là 5,91%), đây là sự nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh để thực hiện “mục tiêu kép” theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh được tập trung triển khai, phát huy hiệu quả tích cực. Thu ngân sách dự kiến đạt trên 18.000 tỉ đồng, vượt kế hoạch đề ra, cao hơn so với năm 2019. Bên cạnh đó, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; đặc biệt trong thời gian qua, tỉnh được sự quan tâm, hỗ trợ của Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang và các mạnh thường quân đã vận động đầu tư xây dựng nhà ở cho các đối tượng gia đình chính sách, người nghèo, đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, hỗ trợ bò giống,... qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, tạo niềm tin, sự phấn khởi cho người dân. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự xã hội cơ bản được đảm bảo. Hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng hiệu quả, nhiều mặt chuyển biến tích cực. Các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp trong tỉnh, góp phần cho sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin biểu dương HĐND, UBND tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng các doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên về những kết quả, thành tích và những nỗ lực, phấn đấu, đóng góp to lớn đó.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn, thách thức. Còn 3/21 chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra (tăng trưởng kinh tế; GRDP bình quân đầu người; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế). Công tác quản lý nhà nước về KT-XH, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên - môi trường còn nhiều bất cập, gây bức xúc xã hội; nhiều trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người kéo dài liên quan đến đất đai. Kỷ luật, kỷ cương hành chính có mặt chưa nghiêm; người đứng đầu cấp ủy, sở, ngành, địa phương đôi lúc chưa sâu sát, quyết liệt trong công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ. Đây là những vấn đề cần được nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục trong thời gian tới.

2. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Tôi cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của UBND tỉnh, chỉ xin gợi ý, nhấn mạnh thêm một số vấn đề sau đây:

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Năm tiến hành Đại hội lần thứ XIII của Đảng; năm đầu quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, trong đó có Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 và là năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021 là tiền đề cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo. Vì vậy, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và toàn hệ thống chính trị cần ra sức phấn đấu, khẩn trương đề ra và chủ động, tích cực triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác với những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mạnh mẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, bảo đảm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021. Trong đó, tôi đề nghị tập trung một số vấn đề trọng tâm sau:

Thứ nhất, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cần quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, theo đó chúng ta không được chủ quan, tự mãn, say sưa với ánh hào quang của vòng nguyệt quế, những thành tựu đã đạt được của năm 2020 vì phía trước, khó khăn, thách thức đang còn nhiều; công việc nặng nề, phức tạp đang chờ đón chúng ta.

Thứ hai, mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, thay đổi tác phong, lề lối làm việc, quyết liệt hơn nữa trong hành động với tinh thần chung xem người dân là đối tượng phải phục vụ, xem doanh nghiệp là động lực, nguồn lực cho quá trình phát triển. Tất cả cùng chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021.

Thứ ba, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, nhất là người đứng đầu địa phương, đơn vị tập trung tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021. Phải làm cho mỗi cấp ủy, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh có nhận thức sâu sắc, nắm vững những nội dung cốt lõi, trọng tâm của Nghị quyết.

Thứ tư, UBND tỉnh sớm tham mưu các nghị quyết, kế hoạch, kết luận để triển khai thực hiện, cụ thể hóa 3 chương trình đột phá, 3 công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh ngay trong năm đầu nhiệm kỳ (thời gian hoàn thành trong quí I-2021). Trên cơ sở đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện theo hướng xác định rõ các phần việc, cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính và các cơ quan phối hợp, lộ trình thực hiện cụ thể gắn với việc ưu tiên cân đối, bố trí nguồn vốn để triển khai. Đồng thời, khẩn trương rà soát các quy hoạch tổng thể địa phương, ngành, lĩnh vực để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng với đó, tiếp tục tạo chuyển biến tích cực, tăng cường xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tiếp tục tập trung quyết liệt các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; giữ vững chủ quyền và an ninh biên giới. Tiếp tục tăng cường công tác chính trị, tư tưởng gắn với tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tập trung lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo chặt chẽ, đúng luật định.

Thưa các đồng chí,

Với những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2020 và nhiệm kỳ 2015-2020, tôi tin tưởng và mong rằng, sau hội nghị này, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, UBND tỉnh, các sở, ngành và chính quyền các địa phương sẽ cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, năng động, sáng tạo, hành động với tư duy đổi mới để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2021, năm khởi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhân dịp năm mới 2021 và chuẩn bị đón Xuân Tân Sửu sắp đến, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin chúc các đồng chí tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả và bài học kinh nghiệm đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạt động quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả hơn nữa, hoàn thành nhiệm vụ được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giao phó và kỳ vọng ở các đồng chí. Năm 2021 phải đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2020!

Chúc toàn thể các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Các chỉ tiêu cụ thể

*Về kinh tế

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) (theo giá so sánh năm 2010) đạt 9-9,5%. Trong đó: Khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 1,5-2%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 13-13,5%; khu vực thương mại - dịch vụ và thuế tăng 6,5-7,0%.

- Sản lượng lúa năm 2021 đạt 2,7 triệu tấn; trong đó, sản lượng lúa chất lượng cao đạt từ 1,5 triệu tấn trở lên.

- GRDP bình quân đầu người năm 2021 đạt 83-85 triệu đồng.

- Tỷ lệ vốn đầu tư xã hội trên GRDP đạt bình quân 31-33%.

- Thu ngân sách nhà nước tăng 12% so với năm 2020.

- Tỷ lệ chi đầu tư phát triển trong tổng chi ngân sách cao hơn năm 2020.

* Về xã hội

- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2021 thêm 7 xã. Số xã đạt chuẩn NTM nâng cao thêm 7 xã.

- Tỷ lệ xã đạt tiêu chí văn hóa, NTM đến năm 2021 đạt trên 62,7%.

- Có thêm 2 huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn NTM hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

- Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí mới đạt 51,5%.

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế: 91%.

- Số bác sĩ/vạn dân: 8,2 bác sĩ.

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) ở trẻ em dưới 5 tuổi dưới 18%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72%; trong đó có bằng cấp, chứng chỉ 31%.

- Giảm 10% số hộ nghèo theo tiêu chí mới so với đầu năm 2021.

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện toàn tỉnh là 99,97%

* Về môi trường

- Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch năm 2021 đạt 56% trở lên.

- Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh năm 2021 khu vực đô thị đạt 100% và khu vực nông thôn đạt 65%.

- Tỷ lệ khu, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt 97%.

8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp

Thứ nhất, tập trung chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử HĐND các cấp.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiệt hại từ đại dịch Covid-19.

Thứ ba, tập trung nâng cao hiệu quả công tác lập, quản lý quy hoạch và triển khai có hiệu quả các quy hoạch theo Luật Quy hoạch.

Thứ tư, khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh để tăng tốc phát triển kinh tế theo hướng bền vững, trong đó:

- Phát triển khu vực nông - lâm - thủy sản theo hướng ổn định và bền vững, nâng cao hiệu quả, chất lượng, tính cạnh tranh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Tập trung phát triển, tái cơ cấu ngành công nghiệp, thu hút và hỗ trợ cho các dự án đầu tư trọng điểm, công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp năng lượng sạch.

- Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển hạ tầng thương mại hiện đại, dịch vụ cảng, cửa khẩu, kho vận, logistics, dịch vụ tài chính,...

- Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và phát triển các thành phần kinh tế.

- Tiếp tục đổi mới công tác thu, chi ngân sách; nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng.

Thứ năm, phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẻ khoa học và công nghệ.

Thứ sáu, tăng cường công tác bảo vệ, quản lý, sử dụng tài nguyên.

Thứ bảy, tăng cường thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nội chính và đối ngoại; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội

Thứ tám, tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước.

Chia sẻ bài viết