Tiếng Việt | English

19/07/2016 - 19:59

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Long An khen thưởng 69 tập thể, cá nhân Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức vào chiều ngày 19/7/2016, đã biểu dương, khen thưởng cho 69 điển hình (19 tập thể, 50 cá nhân).


Đại diện các tập thể nhận giấy khen

Điểm nổi bật trong phong trào thi đua Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2016 là các cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng tích cực quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện, chủ động phối hợp triển khai thi đua trong toàn cơ quan, đơn vị; thể hiện rõ sự quan tâm sâu sát, kịp thời; xây dựng và từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây và chống phù hợp với thực tế; việc bình xét tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để biểu dương theo đúng yêu cầu kế hoạch của Đảng ủy Khối.

Học tập và làm theo Bác gắn chặt với các phong trào thi đua được triển khai thực hiện, với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền một cách linh hoạt sáng tạo; ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả, góp phần chuyển biến trong nhận thức, ý thức tự giác giữ gìn, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động; với thực hiện Nghị quyết của Đảng và phong trào thi đua yêu nước, với yêu cầu sinh hoạt đảng bộ, chi bộ.

Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng cho 19 tập thể và 50 cá nhân tiêu biểu trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2016./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết