Tiếng Việt | English

01/12/2022 - 15:34

Hướng dẫn thực hiện thông tin và truyền thông các chương trình mục tiêu quốc gia  

Ngày 01/12, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Hướng dẫn thực hiện các nội dung thành phần về TT&TT trong các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Long An

Đại biểu được nghe đại diện Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ TT&TT) trình bày 5 chuyên đề: Hướng dẫn thực hiện tiêu chí TT&TT trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; hướng dẫn thực hiện các nội dung thành phần về TT&TT trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; hướng dẫn thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Tiểu dự án 10.1 và 10.2 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; tình hình thực hiện nội dung về TT&TT thời gian qua và công tác xây dựng kế hoạch, dự án đề xuất năm 2023 trong các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Tại hội nghị, đại diện một số Bộ, ngành, địa phương và cơ quan thông tấn báo chí trình bày những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác TT&TT trong các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, nhất là thực hiện các sản phẩm báo chí có nội dung thiết yếu mang giá trị lâu dài, thủ tục thanh quyết toán, cơ chế đặt hàng,…

Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT – Phạm Đức Long, trong các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đều có các nội dung thành phần, dự án về TT&TT đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ TT&TT chủ trì hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phù hợp với đặc thù cơ chế quản lý của mỗi chương trình. Vì vậy, để triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, các bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương cần chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để triển khai các mục tiêu, nội dung, dự án thành phần về TT&TT theo đúng mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Trước mắt, Bộ TT&TT sẽ triển khai thí điểm việc thực hiện tại một địa phương, sau khi đánh giá kết quả thực hiện sẽ hướng dẫn các tỉnh, thành phố đồng loạt triển khai để mang lại hiệu quả cao./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết