Tiếng Việt | English

12/06/2019 - 14:58

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh:

Huyện Tân Trụ cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với ứng dụng công nghệ cao

Ngày 12/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Trụ về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Trụ

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Trụ - Nguyễn Ngọc Dãy cho biết: Những năm qua, Huyện ủy, cấp ủy cơ sở thường xuyên triển khai, quán triệt, chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Đến nay, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện cơ bản đạt và vượt so với Nghị quyết. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới bảo đảm lộ trình. Khu công nghiệp An Nhựt Tân còn một số khó khăn, nhà đầu tư chậm thi công lại khu tái định cư và triển khai san lấp mặt bằng khu công nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Trụ - Nguyễn Ngọc Dãy báo cáo với đoàn những kết quả trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện

Huyện có sự chủ động trong thực hiện Chương trình đột phá của huyện gắn với Chương trình đột phá của tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, các chỉ tiêu trên từng lĩnh vực cơ bản đạt so với chương trình đề ra. Chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới được quan tâm lãnh đạo, huy động tốt nguồn lực từ nhân dân, hầu hết các tuyến đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, nhựa hóa. Công trình cung cấp nước cho các xã vùng hạ được thực hiện quyết liệt, giải quyết hiệu quả tình trạng thiếu nước sinh hoạt của người dân,...

Công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng với nhiều phong trào và hình thức thiết thực, gắn thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Huyện tập trung lãnh đạo, thực hiện nghiêm Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch 48-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bảo đảm tiến độ theo lộ trình đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh đánh giá cao những kết quả nổi bật trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Trụ. Ông đề nghị huyện đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng được những mô hình sản xuất, hợp tác xã; xây dựng nông thôn mới phải bảo đảm chất lượng, không chạy theo thành tích, nợ tiêu chí. Để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Khu công nghiệp An Nhựt Tân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phải đối thoại trực tiếp với dân để giải quyết triệt để những vướng mắc./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết