Tiếng Việt | English

31/12/2015 - 14:48

Long An báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương 13 (khóa XI)

Ngày 31-12-2015, Bí thư Tỉnh ủy Long An - Phạm Văn Rạnh báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 13, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

Tham dự có các đồng chí nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa IX, Tỉnh ủy viên, Thường trực HĐND tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An; trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Bí thư các Huyện ủy, đảng ủy trực thuộc không là Tỉnh ủy viên, trưởng Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Bí thư Tỉnh ủy Long An - Phạm Văn Rạnh báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 13, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 13 diễn ra từ ngày 14 đến 21-12-2015 tại Thủ đô Hà Nội; tham dự có 173/173 Ủy viên Trung ương Đảng, 24/24 Ủy viên dự khuyết Trung ương, 72 đại biểu không là Ủy viên Trung ương.

Hội nghị đã bàn và cho ý kiến: Tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trình Đại hội XII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị Trung ương 13 còn cho ý kiến về: Báo cáo tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ Đại hội XI; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI; Báo cáo công tác tài chính, ngân sách Đảng nhiệm kỳ 2011-2015; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 12 đến Hội nghị Trung ương 13. Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định.

Bên cạnh đó, Hội nghị đã thảo luận và thông qua dự kiến nội dung, chương trình làm việc và thời gian tổ chức Đại hội XII. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã quyết định triệu tập Đại hội XII của Đảng từ ngày 20-1-2016 đến 28-1-2016, tại Thủ đô Hà Nội, trong đó phiên trù bị vào ngày 20-1, khai mạc chính thức vào ngày 21-1-2016./.

CTV Thanh Hùng

Chia sẻ bài viết