Tiếng Việt | English

08/11/2018 - 06:11

Long An phấn đấu trên 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Long An, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (BCĐ XDNTM) các cấp cần quyết tâm, phấn đấu vượt kế hoạch đề ra, đến năm 2020 có trên 50% số xã đạt chuẩn NTM.

Đầu tư hạ tầng giao thông có vai trò quan trọng trong xây dựng NTM

Theo đó, BCĐ XDNTM các cấp phát huy tinh thần sáng tạo, rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình, cách làm hay, phấn đấu những tháng cuối năm 2018 hoàn thành mục tiêu đề ra. Đặc biệt, đưa việc XDNTM đi vào thực chất, không để xã NTM còn nợ tiêu chí, không huy động quá sức nhân dân.

Đồng thời, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu chủ trương “XDNTM là công việc thường xuyên của mỗi người, mỗi nhà, mỗi ấp, mỗi xóm và từng địa phương”; tập trung mọi nguồn lực nâng cao đời sống nhân dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới; hỗ trợ nông dân được đào tạo nghề, mạnh dạn ứng dụng công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đặc biệt, chú trọng đổi mới bộ mặt nông thôn, xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại.

Các địa phương tạo mọi điều kiện đưa tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông - lâm - thủy sản, nâng cao sản lượng và chất lượng đầu ra cũng như sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản; ưu tiên ứng dụng công nghệ sinh học, vật liệu mới, tin học và năng lượng để phát triển chăn nuôi, trồng trọt và nuôi trồng thủy sản; phát huy lợi thế của vùng sản xuất chuyên canh, các trang trại, gia trại; đẩy mạnh liên kết sản xuất với chế biến, tiêu thụ nông sản./.

Đại Lâm

Chia sẻ bài viết