Tiếng Việt | English

17/09/2015 - 11:40

Tỉnh ủy Long An

Tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và tổng kết Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở


Quang cảnh hội nghị

Sáng nay 17-9-2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và tổng kết Đại hội (ĐH) Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Nam Việt chủ trì hội nghị. Theo đánh giá của Tỉnh ủy, qua 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), nhận thức của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng, tính cấp bách của Nghị quyết được nâng lên rõ rệt.

3 vấn đề cấp bách nhất của công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy tập trung lãnh đạo, giải quyết có hiệu quả bước đầu, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; công tác cán bộ được đảm bảo theo quy trình, quy định, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chuyển biến tích cực, tinh thần, ý thức phục vụ được nâng lên; mối quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được thực hiện có hiệu quả, dân chủ được phát huy, trách nhiệm của người đứng đầu ngày càng thể hiện rõ hơn.

Từ đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đưa KT-XH tỉnh nhà không ngừng phát triển, an ninh-quốc phòng được giữ vững, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền được củng cố, nâng lên.

Qua báo cáo về kết quả ĐH của 20 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy cho thấy, các Đảng bộ đều quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, quy chế bầu cử trong Đảng.

Các Đảng bộ đều làm tốt từ khâu chuẩn bị đến tổ chức ĐH, nhất là công tác bầu cử tại ĐH và hội nghị Ban Chấp hành (BCH) lần thứ nhất khóa mới được thực hiện nghiêm túc, dân chủ và đúng theo Quy chế bầu cử trong Đảng. ĐH diễn ra trong không khí trang nghiêm; các Đảng bộ thực hiện đầy đủ các nội dung.

Qua kết quả ĐH của 20 Đảng bộ cấp trên cơ sở đã bầu chọn được 724 ủy viên BCH, trong đó, cấp ủy viên tái cử là 539 đồng chí, 185 đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu, còn khuyết 11 ủy viên BCH.

Tại hội nghị BCH lần thứ nhất của các Đảng bộ đã bầu được 203 ủy viên Ban Thường vụ, 20 Bí thư, 45 Phó Bí thư, 129 Ủy viên Ủy ban kiểm tra, 20 Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. Bảo đảm tỷ lệ đổi mới của cấp ủy không dưới 1/3 theo quy định; đồng thời đảm bảo tỷ lệ cơ cấu 3 độ tuổi theo quy định.

Hội nghị được nghe tham luận các địa phương: Tân Hưng, Châu Thành, Cần Giuộc, Đức Hòa, Bến Lức và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác thực hiện ĐH trên cơ sở và các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)./.

Hùng Dũng

 

Chia sẻ bài viết