Tiếng Việt | English

13/01/2021 - 13:55

Vĩnh Hưng: Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết năm 2021

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An thực hiện nghị quyết (NQ) năm 2020 đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi, khá toàn diện trên tất cả lĩnh vực.

Đạt nhiều kết quả quan trọng

Bí thư Huyện ủy Vĩnh Hưng - Võ Thành Trí cho biết: “Thực hiện NQ Huyện ủy năm 2020, mặc dù gặp một số khó khăn do tình hình thời tiết, khí hậu ngày càng khắc nghiệt, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi thường xuyên xảy ra, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và mọi mặt đời sống, KT-XH của huyện. Song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện NQ Huyện ủy đạt những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Có 20/23 chỉ tiêu đạt và vượt (1 chỉ tiêu chưa đạt, 1 chỉ tiêu xấp xỉ đạt và 1 chỉ tiêu chưa đánh giá). Kết quả trên đã phản ánh sự chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện, tạo niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền”.

Đến nay, huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Trong ảnh: Xã Vĩnh Trị được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019)

Nền kinh tế huyện tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2020 đạt 3.315 tỉ đồng, tăng 6,92% so với năm 2019. Trong đó, lĩnh vực nông - lâm - thủy sản đạt 2.538 tỉ đồng, tăng 5,14%; lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản đạt 564 tỉ đồng, tăng 7,02%; lĩnh vực thương mại - lưu trú đạt 213 tỉ đồng, tăng 12,94%.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển và đạt một số kết quả khả quan, các chỉ tiêu về năng suất, sản lượng, lợi nhuận đều đạt chỉ tiêu NQ đề ra và đạt khá so với cùng kỳ (tổng diện tích gieo sạ gần 57.500ha, năng suất bình quân 60,9 tạ/ha, sản lượng hơn 350.600 tấn).

Nông dân chuyển đổi cây trồng

Kinh tế tập thể được quan tâm củng cố, hỗ trợ để nâng cao chất lượng hoạt động, các hợp tác xã hoạt động ổn định, một vài hợp tác xã sản xuất, kinh doanh đạt kết quả khá (toàn huyện có 10 hợp tác xã hoạt động trên lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi); việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có sự chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản bảo đảm theo tiến độ, tập trung đầu tư thực hiện các công trình kết nối giao thông, công trình ổn định dân sinh, xây dựng xã nông thôn mới, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI (đầu tư xây dựng 137 công trình, nguồn vốn gần 217 tỉ đồng). Ông Trương Văn Sơn, ngụ xã Vĩnh Trị, phấn khởi: “Nếu như trước đây, hệ thống đường và cầu thiếu đồng bộ, người dân đi lại bất tiện, đặc biệt là vào mùa mưa, thì nay, đường nhựa, bêtông được đầu tư khang trang, cầu bêtông rộng rãi phục vụ nhu cầu đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa của người dân”.

Chất lượng giáo dục được duy trì ổn định, thực hiện đạt các chỉ tiêu NQ đề ra. Công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, chưa có trường hợp nào nghi nhiễm hoặc nhiễm bệnh trên địa bàn huyện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an ninh biên giới luôn được bảo đảm, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển KT-XH của địa phương,…

Nhiều chỉ tiêu đề ra thực hiện trong năm 2021

Bên cạnh những kết quả đã đạt, việc thực hiện NQ Huyện ủy năm 2020 còn một số hạn chế: Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất nông nghiệp còn thiếu tính bền vững, công tác liên doanh, liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với người dân còn hạn chế; các mô hình sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao và cánh đồng lớn chậm được nhân rộng; công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng tuy có phát triển nhưng thiếu bền vững, kinh tế tập thể chưa phát huy hiệu quả. Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển nhưng còn chậm, quy mô nhỏ, lẻ, sức cạnh tranh thấp; kinh tế biên mậu chưa được khai thông. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều nhân tố phức tạp, nhất là tội phạm ở lứa tuổi thanh, thiếu niên và tội phạm ma túy; tệ nạn và tai nạn xã hội có chiều hướng gia tăng,...

Kết cấu hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư

Theo Bí thư Huyện ủy Vĩnh Hưng - Võ Thành Trí, để đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, huyện tranh thủ huy động các nguồn lực đầu tư và nguồn lực xã hội hóa trong nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư, liên kết sản xuất với người dân nhằm ổn định đầu ra cho nông sản. Quan tâm, hỗ trợ hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác, phát huy vai trò của kinh tế tập thể trong sản xuất nông nghiệp. Tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở các xã theo lộ trình. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với bảo đảm quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác đối ngoại. Lãnh đạo tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp trong huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và NQ Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định của Đảng về nêu gương, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục lãnh đạo việc sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở,...

Dẫu còn đó những khó khăn, thách thức nhưng với quyết tâm, sự chung sức, đồng lòng, tin rằng Đảng bộ và nhân dân huyện Vĩnh Hưng sẽ vững tin tiến về phía trước với những kết quả trên tất cả lĩnh vực trong năm 2021./.

Một số chỉ tiêu nghị quyết năm 2021:

Tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu đạt 3.519 tỉ đồng; tổng sản lượng lương thực đạt 340.000 tấn; tổng thu ngân sách nhà nước 61.680 tỉ đồng; thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiệm y tế 90% trở lên; kết nạp 60 đảng viên,...

Văn Đát

Chia sẻ bài viết