Tiếng Việt | English

10/02/2018 - 05:09

Bổ nhiệm ông Nguyễn Trí Dũng giữ chức Phó Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Long An

Ngày 09/02, Agribank chi nhánh tỉnh Long An tổ chức Công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trí Dũng - Trưởng phòng Kế hoạch Nguồn vốn Agribank chi nhánh Long An giữ chức vụ Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Long An. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 10/02/2018.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Trí Dũng (đứng giữa) giữ chức Phó Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Long An     

Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực Tây Nam Bộ - Trần Ngọc Tồn ghi nhận những đóng góp của ông Nguyễn Trí Dũng đối với hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong thời gian qua. Ông tin tưởng và hy vọng trong cương vị mới ông Nguyễn Trí Dũng sẽ phát huy năng lực, sở trường của mình cùng Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên chi nhánh tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Chia sẻ bài viết