Tiếng Việt | English

05/07/2018 - 20:57

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12: Tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm

Ngày 05/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12 (khóa X) nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh phát biểu tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2018, kinh tế - xã hội của tỉnh có hướng phát triển tích cực. Tổng sản phẩm (GRDP) đạt 37.416 tỉ đồng (theo giá so sánh 2010), tăng 10,96% so cùng kỳ; trong đó khu vực I (nông, lâm nghiệp và thủy sản) tăng 5,12%, khu vực II (công nghiệp, xây dựng) tăng 15,72% và khu vực III (thương mại và dịch vụ) tăng 9,12%.

Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X từng bước mang lại hiệu quả tích cực; văn hóa, xã hội ngày càng tiến bộ; quốc phòng, an ninh được bảo đảm; hệ thống chính trị được tập trung sắp xếp, tinh gọn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh kết quả, việc thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2018 trong 6 tháng đầu năm còn một số hạn chế: Việc thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn liền với tái cơ cấu ngành nông nghiệp có mặt còn chậm, chưa đồng bộ giữa các địa phương; việc thu hút đầu tư trong và ngoài nước chưa đạt yêu cầu đề ra, hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp còn khó khăn;…

Đại biểu thảo luận những hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng thời, xem xét, điều chỉnh bổ sung Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh yêu cầu: Các cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo khắc phục những khó khăn, chủ động rà soát, giải quyết các công việc tồn đọng, rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu còn thấp so với lộ trình để bổ sung các giải pháp thực hiện tốt hơn. Tích cực hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đến tìm hiểu, đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tập trung giải quyết có hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực, đồng bộ giữa các địa phương trong công tác kê biên, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2018,...

Các Đảng bộ có thành tích xuất sắc nhận cờ thi đua và bằng khen của UBND tỉnh

Dịp này, UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho các Đảng bộ: Thị xã Kiến Tường, Cần Đước và Quân sự tỉnh; tặng bằng khen cho các Đảng bộ: Tân Thạnh, Cần Giuộc./.

Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết