Tiếng Việt | English

16/05/2018 - 17:11

Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05:

Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 khá toàn diện

Ngày 16/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh… Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Long An

Tại điểm cầu Long An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh và các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các ban Đảng, cơ quan, đoàn thể, lãnh đạo các địa phương cùng dự hội nghị.

Theo đánh giá của Ban Bí thư Trung ương Đảng, qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã đạt những kết quả tích cực, khá toàn diện và đồng bộ góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Trong đó, thể hiện rõ nhất là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bước đầu ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị,…

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Long An

Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo Bác dần dần trở thành việc làm thường xuyên, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhiều người dân trong cả nước gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị  của từng ngành, từng cấp, từng địa phương, đơn vị.

Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 cùng kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII góp phần làm cho vai trò, vị trí, uy tín của Đảng được nâng lên rõ rệt thể hiện cả trong nước và trên trường quốc tế. Trong kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh đáng phấn khởi của năm 2017 và Quý I năm 2018 có sự đóng góp tích cực của kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị Khóa XII.

Bên cạnh kết quả, đánh giá của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho thấy việc thực hiện Chỉ thị 05 chưa tạo sự chuyển biến toàn diện, đồng bộ ở tất cả các cấp, ngành, các lĩnh vực. Vẫn còn tình trạng làm qua loa, đối phó, chưa thực sự cầu thị, bệnh “thành tích”, bệnh “hình thức” ở nhiều nơi. Một số nơi tinh thần tự phê bình và phê bình vẫn còn yếu, chưa chủ động phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên,…

Tại hội nghị, Ban Bí thư Trung ương Đảng nhận được hơn 30 tham luận của các ngành, địa phương về công tác thực hiện Chỉ thị 05 cũng như giới thiệu cách làm hay, mô hình mới trong thực hiện.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư – Trần Quốc Vượng đề nghị, các ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05, ý nghĩa vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng nền tảng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Thường trực Ban Bí thư – Trần Quốc Vượng cũng yêu cầu cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn chặt với thực hiện các Nghị quyết Trung ương, nhất là thực hiện đồng bộ nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6 và Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết