Tiếng Việt | English

Liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản: Sản xuất theo nhu cầu thị trường

Chương trình kết nối cung - cầu tiêu thụ nông sản giữa Long An - TP.HCM được đánh giá có sức lan tỏa, có nhiều hợp đồng cung ứng hàng hóa tạo ra chuỗi giá trị gia tăng.