Tiếng Việt | English

25/02/2020 - 15:05

Long An: 22/25 chỉ tiêu phát triển KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 dự báo đạt, vượt kế hoạch

Sáng 25/02, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm (2016 - 2020) và đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần yêu cầu, các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu đóng góp cho báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI

Theo báo cáo của UBND tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt khoảng 9,61%/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch rõ nét, đúng định hướng phát triển công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp.

Nổi bật, thu ngân sách hàng năm đều đạt, vượt kế hoạch, tốc độ tăng thu hàng năm đạt 12,8%, tỷ lệ huy động GDP vào ngân sách đạt khá cao. Năm 2019, quy mô thu ngân sách bằng 1,92 lần so với năm 2015.

GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 78,42 triệu đồng/năm. Toàn tỉnh có 77 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 1 huyện nông thôn mới là Châu Thành, ước đến năm 2020 có 85 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Dự báo có 22/25 chỉ tiêu KT-XH chủ yếu đạt, vượt kế hoạch; 3 chỉ tiêu không đạt là sản lượng lương thực (kế hoạch 2,8 triệu tấn), GRDP bình quân đầu người (kế hoạch 80-85 triệu đồng/năm) và tỷ lệ đầu tư xã hội trên GRDP (kế hoạch 40-42%).

Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt kết quả bước đầu

2 chương trình đột phá và 3 công trình trọng điểm của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X được tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh có 18.301ha lúa (kế hoạch 20.000ha), 1.765ha rau (kế hoạch 2.000ha) và 2.248,7ha thanh long (kế hoạch 2.000ha) ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất.

Qua tuyên truyền, nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân thay đổi tích cực. Tại các vùng triển khai đề án thành lập được 44 hợp tác xã, 149 tổ hợp tác. Các sản phẩm sản xuất an toàn ngày càng được thị trường đón nhận.

9/14 công trình thuộc Chương trình đột phá huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm đã hoàn thành, 4 công trình đang thi công, 1 công trình đang làm thủ tục để triển khai thi công.

Công trình ĐT830 đang triển khai thi công đoạn từ Bến Lức đến Cảng Long An, dự kiến hoàn thành toàn tuyến năm 2020. Đường Vành đai TP.Tân An đang tập trung giải phóng mặt bằng, thi công đoạn từ QL1 đến ĐT827A. Trục động lực Tiền Giang - Long An - TP.HCM đang thực hiện đồ án quy hoạch và phương án đầu tư.

Đường tỉnh 830 đoạn qua huyện Bến Lức đã hoàn thành đưa vào sử dụng

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND tỉnh, công tác lập, thực hiện các loại hình quy hoạch chưa đồng bộ; hầu hết dự án đầu tư đều phải chờ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nên ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận đầu tư và sự phát triển KT-XH.

Ngành Nông nghiệp tăng trưởng chưa bền vững. Chuyển đổi cây trồng, vật nuôi chưa theo quy hoạch. Tình hình tiêu thụ nông sản không ổn định. Nhiều hợp tác xã được thành lập mới nhưng hoạt động chưa hiệu quả.

Tỷ lệ lấp đầy khu, cụm công nghiệp còn thấp. Vấn đề ô nhiễm môi trường trong sản xuất còn gây nhiều bức xúc. Công tác quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ, kiểm soát môi trường có tập trung thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao.

Bên cạnh đó, nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động có tay nghề chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Hiệu quả hoạt động của các cơ sở y tế vùng sâu, vùng xa chưa cao. Trật tự, an toàn xã hội có mặt chưa bảo đảm,…

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần yêu cầu các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu đóng góp, chỉnh sửa hoàn chỉnh kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 gắn với báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X.

Trong đó, phải nêu bật được kết quả phát triển các ngành, lĩnh vực và nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, yếu kém để tìm giải pháp khắc phục. Đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn mới, cần xem xét kỹ, xây dựng phù hợp với tình hình thực tế và đề ra mục tiêu phấn đấu, chiến lược thực hiện./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết