Tiếng Việt | English

01/07/2020 - 15:30

Long An: Tìm kiếm, quy tập 16.994 hài cốt liệt sĩ

Sáng 01/7, UBND tỉnh Long An tổ chức hội nghị kết luận địa bàn tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh năm 2020. Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) 515 tỉnh – Trần Văn Cần; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Đinh Ngọc Lâm dự.

 

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh – Trần Văn Cần yêu cầu nhanh chóng hoàn thành công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở cấp tỉnh

Thời gia qua, các thành viên BCĐ 515 tỉnh, BCĐ 24 huyện, thị xã, thành phố và bộ phận giúp việc luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện đúng quy trình và kế hoạch hoạt động đã xác định. Công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là một trong các nhiệm vụ trọng tâm.

Theo thống kê, tổng số liệt sĩ chôn cất ban đầu trên địa bàn tỉnh là 30.382 liệt sĩ, trong đó, số lượng liệt sĩ của tỉnh là 16.022, số lượng liệt sĩ của đơn vị khác 14.360. Toàn tỉnh có 16.994 hài cốt liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập; 13.388 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập. Thông qua công tác triển khai kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, toàn tỉnh đã phát 24.693 phiếu cung cấp thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ; 25.350 phiếu cung cấp về mộ liệt sĩ, trong đó, 4 phiếu đủ thông tin, 13.691 phiếu có một phần thông tin, 11.655 phiếu không có thông tin.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến trong việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính, hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến trong việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính, hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 515 tỉnh – Trần Văn Cần ghi nhận những kết quả đạt được của tập thể các cơ quan, đơn vị trong công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đồng thời, đề nghị các thành viên BCĐ 515 tỉnh, BCĐ 24 của các huyện, thị xã, thành phố và Hội đồng Chính sách các xã, phường, thị trấn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; nhanh chóng hoàn thành công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở cấp tỉnh; tăng cường theo dõi, hướng dẫn các địa phương tiến hành có hiệu quả công tác quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn quản lý theo kết quả kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập của từng địa phương, cơ sở; tổ chức truy điệu, an táng các hài cốt liệt sĩ quy tập được vào các nghĩa trang bảo đảm trang trọng, đúng quy định./.

Nguyễn Dung

Chia sẻ bài viết